Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Prednáška, s ktorou profesor Josef Šmajs vystúpil na Klube Nového slova 16. januára 2014. Text sa líši od videozáznamu o. i. tým, že obsahuje aj pasáže, ktoré pre krátkosť času na stretnutí klubu neodzneli (naopak, vo videozázname sú zase mnohé zaujímavé odbočenia, vysvetlivky a exkurzy). Veríme, že je užitočné uverejniť aj písaný text nielen z toho dôvodu, ale aj  ...

V Klube Nového slova bol 16. januára 2014 bol hosťom profesor Josef Šmajs, autor Nájomnej zmluvy so Zemou. V úvode vystúpil s prednáškou K problému vedeckosti spoločenských vied. Podujatie moderoval Slavo Lesňák, videozáznam pripravil Julián Bosák ml.

Filozof a spisovateľ prof. PhDR. Ing. Josef Šmajs, CSc., sa zaoberá najmä otázkami civilizačnej krízy, ktorú...