Reklama
Reklama

Archív článkov

Prvé voľby do Európskeho parlamentu sme poctili rekordne nízkou účasťou ... a to len 44 dní po našom vstupe do Únie. Realizácia Európskej únie vyšla z dvoch katastrofálnych vojen. Cieľom bolo zabrániť budúcim konfliktom na európskom kontinente. Mier sa stal zjednocujúcou myšlienkou pre zakladajúce generácie. Pred pár dňami sme si pripomenuli vylodenie Spojencov vo Francúzsku....

Prípravy na vstup Slovenska do Európskej únie sprevádzali extrémne prognózy – pozitívne i negatívne. Krátko po tom, ako sa naše členstvo vo zväze európskych republík a monarchií stalo skutočnosťou, treba sucho konštatovať, že sa táto kvalitatívna historická a geopolitická zmena zatiaľ nijako zreteľne neprejavila v živote občanov. S výnimkou tých šťastlivcov, ktorých časť...

Vážený pán poslanec Fico, začnime tým, čo treba oceniť, totiž, že ste nezvolili tradičný prístup slovenského politika k novinárom. Nezvonili telefóny, v nich sa neozývali osobné vyhrážky, neobjavila sa ani zmienka o povestnom trestnom oznámení. Ba ani Vaša hovorkyňa nemusel zaskakovať. Jednoducho, názor za názor. Vyšli ste s kožou na trh a to je v poriadku. Napriek mnohým...

Polemika s textem Vladimíra Špidly „Sociální demokracie na prahu nové civilizační etapy“ Tak konečně byl podniknut první vážný pokus o zahájení programové diskuse. Dokonce iniciovaný přímo předsedou strany. Smutné je, že až poté, co eurovolby nastavily ČSSD zrcadlo a ve straně naplno vypukla krize. Bylo by namístě se ptát, kdo všechno nese zodpovědnost za to, že pro ČSSD...

Taký úsporný článok k takej kontroverznej osobe, akou bol Dr. Eduard Beneš (ďalej Beneš), je iba nepatrnou kvapkou do mora. Domnievam sa, že Curriculum vitae Beneša (a jeho hodnotenie) bude i v budúcnosti „horúci zemiak“ v rukách českých, ale i slovenských historikov. Je veľká škoda, že autor (Peter Greguš) napriek kritike mlčania v slovenskej tlači pri príležitosti narodenín...

Slovenskou vládou avizovaný bod obratu už nastal. Treba popravde povedať, že i bez jej pričinenia. Skutočne prišlo k zlepšeniu ekonomickej situácie. Bohužiaľ však na náš úkor. V čom teda spočíva tento obrat? Nuž v tom, že dnes už nič nesmeruje k človeku. Boli sme zahrnutí do všeobecnej prevádzky, prevádzky, ktorá nemá cieľ mimo seba, ale stala sa samovzťažnou. „Spoločnosť“...