Reklama
Reklama

Archív článkov

Medzi nové veci a vzťahy na začiatku 21. storočia patrí aj pojem znalostný manažment (ZM). Jedna skupina odborníkov ho považuje za ďalší módny prvok, iní autori tvrdia, že práve múdra praktická realizácia ZM môže zabezpečiť rast efektívnosti, kvality, komplexný rozvoj a globálnu konkurencieschopnosť aj slovenských organizácií a Slovenska ako celku. Čo je to vlastne...

Kategória

Autor