Reklama
Reklama

Archív článkov

Všetko sa to začalo vo Varšave pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď prvý riaditeľ Slovenského inštitútu Janko Budziňák usporiadal výstavu akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej (nar. 17. júna 1937). Na veľvyslanectve SR sme mali vtedy pár obrazov, z toho vo vestibule jednu z podôb stovežatého mesta, čo ostalo po federácii. V rezidencii veľvyslanca, ktorú sme prerobili zo...

V Štátnom literárnom múzeu Janka Kupalu v Minsku sa pripravuje prezentácia slovenského prekladu výberu poézie prvého bieloruského národného básnika Janka Kupalu Ktože to tam ide?, ktorý vydal Spolok slovenských spisovateľov. Okolnosti, ktoré predchádzali vzniku tejto publikácie, načrtol Marián Servátka v úvodnom texte Malé laboratórium dialógu kultúr, ktorý uverejňujeme.

 

...

Zaujímavou súčasťou práce diplomatov počas ich pôsobenia v zahraničí sú kontakty s krajanmi. Krajania bývajú často starousadlíkmi, ich predkovia prišli do krajiny skôr ako diplomati. Predstavujú dlhú, vzácnu historickú pamäť, ktorá nie vždy býva zachytená v písomnostiach. A o mnohých významných krajanoch pôsobiacich v danej krajine vo vlasti ani nevieme, alebo vieme len...

Autor