Reklama
Reklama

Archív článkov

Kompromisom sa obyčajne označuje dohoda, uzavretá na základe vzájomných ústupkov. Aj pri tvorbe programe SNP zohral podstatnú úlohu. Jeho organizátormi boli ľudia dvoch protichodných politických názorov. Veľmi aktívni boli komunisti, ktorí sa spojili so sociálnymi demokratmi do tzv. ľavého bloku. Pravý, či občiansky blok zase zjednotil členov bývalých občianskych...

Kategória

Autor