Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Najčítanejšie

Medzinárodná iniciatíva Zjednotení za mier

Sedemdesiat osobností k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny

Dohoda TTIP: šance a riziká
konferencia_x150x75.jpg

Videozáznam z konferencie 22. 9. 2014

Ilona Švihlíková: Západná civilizácia postupne odchádza
ilona_rijen_80.jpg

Ilona Švihlíková o svojej novej knihe Přelom

KARL MARX
karl_marx_uvod.jpg

(K dvestoročnici narodenia)

Aktuálne problémy budovania diaľnic
Oskar Krejčí: K rizikám vzniku vojny v súčasnosti
Transformácia Slovenska po roku 1989
25-010-24-ilustracna foto-European Bank for Reconstruction and Development-m.jpg

Hospodárska transformácia Slovenskej republiky po novembri 1989 – t. j.
vytváranie základov trhového hospodárstva podľa určitého scenára –
určovala v rozhodujúcej miere ostatné súčasti spoločenskej

Perspektívy rusko-amerických vzťahov

Andranik Migranian, Vasil Grivna

Pravda o Alwegu
alweg_uvod.jpg


Proti falšovaniu skutočnosti:
kam sa podeli vyzbierané peniaze

Stránky