Reklama
Reklama

Najčítanejšie

K mediální diskusi o odborně i eticky pochybené knize
111-m.jpg

V českých kníhkupectvách sa v januári objavila kniha Petra Bakalářa
Tabu v sociálních vědách, ktorá nemá v knižnom a vedeckom prostredí
Českej republiky obdobu. Vydalo ju pražské vydavateľstvo Votobia. Napriek

Vytrácajúca sa stredná vrstva (2)

Skeptik by možno zdôraznil, že obrovský nárast výšky odmien
výkonných šéfov podnikov akoby voľne súvisel so skutočným výkonom.
Jack Welch bol v roku 2000 jedným z desiatich najlepšie platených

Podľa príkladu Barthesa za príklad Barthes

Sú ľudia, ktorých neodolateľne priťahuje dobrodružstvo. Dobrodružstvo
ako antinuda, ako účasť na živom dianí s otvoreným koncom. Úrovne, na
ktorých sa možno oddávať dobrodružstvám, sú rôzne. Nemusia byť

Podmienky pre prijatie nových členov

Štáty EÚ od počiatku spoločnej integrácie rešpektujú univerzálne
princípy, ktoré zakladá Všeobecná deklarácia ľudských práv a oba
Medzinárodné pakty OSN. Ich aktivity sa opierajú o hlavné medzinárodné

Budem konať v zmysle zákona

Keď Národná rada SR nedávno schvaľovala novelu zákona o lieku, v
kuloároch sa rozpútala mohutná presvedčovacia kampaň. Jej cieľom bolo
získať poslancov, aby odhlasovali, že ochrana dát originálnych liekov

Výzvy pre sociálnu demokraciu

Dnes, keď európski sociálni demokrati musia čeliť výzvam novej
globálnej éry, robia to z nebývalo silnej pozície. V jedenástich z
pätnástich členských štátov únie sú vo vláde socialistické alebo

Informačná spoločnosť v nedohľadne

Iste by bolo zaujímavé analyzovať, ako sa prejavuje informačná
revolúcia na Slovensku. V predvolebnej kampani žiadna zo strán túto
problematiku buď nespomínala, alebo ak áno, tak vôbec nie ako nevyhnutnú

Libanon nič nerieši

"Rozprášili sme ich ako psov," ulahodili si šíitskí militanti
protiizraelského Hizballáhu, keď im po 22 rokoch Izraelčania uvoľnili
pole pôsobnosti a prestali finančne vydržiavať aj juholibanonskú armádu

Politická schizofrénia okolo Haidera

Európsko-africký summit zvýšil napätie nielen medzi dvoma kontinentmi a
medzi jednotlivými štátmi kontinentov, ale aj vo vnútri jednotlivých
krajín. Jedným z príkladov je Nemecká spolková republika, kde si ostrú

Odraz včerajšieho sveta

Nedávno sme boli svedkami krajne nebezpečnej udalosti - deväť
stredoeurópskych a baltických štátov prehlásilo, že chcú spolu
vstúpiť do NATO. Bolo by extrémne naivné myslieť si, že toto

vytrhnuté z internetu

Niektorí z nás majú o vlkoch romantické predstavy, že sú to v podstate
psy a ak budú od malička vyrastať medzi ľuďmi, stanú sa z nich rovnako
priateľskí a prítulní štvornožci. Na internetovskej adrese

Práve vychádza Slovo č. 45/2009

Oddnes nájdete v novinových stánkoch najnovšie číslo Slova. Na našej
stránke sa jeho obsah objaví v piatok na poludnie. Obsah čísla 45/2009
tvoria nasledovné články:

Stránky