Reklama
Reklama

Najčítanejšie

Hľadanie umelých analógií

SDĽ je vraj rozdelená na "boľševikov" a "menševikov". Tento názor by
bol pravdivý iba do tej miery, ak by sme brali do úvahy pôvodný význam

Zánik buržoazie – společenský fakt nebo precizní propaganda?
10CB-m.jpg

Neexistence třídních diskrepancí, vypulírované třídní vakuum a na
zástavě heslo: „Všichni plujeme na jedné lodi.“ Takovýto obraz
života v kapitalismu je nám dennodenně podáván na podnose z plastu v
bufetech McDonaldu...

Miklošova falošná hra s číslami
3-m.jpg

„R.Fico je populista... Tvrdil, že od mája naším vstupom do Európskej
únie enormne narastú najmä ceny potravín.“ (I. Mikloš, jún 2004)

Ľavica - Pravica 20:1
8-m.jpg

Regionálne voľby vo Francúzsku vo veľkej miere poznačia druhý mandát
pravicového prezidenta Jacquesa Chiraca. Dva roky po triumfálnom
víťazstve, dosiahnutom vďaka akémusi republikánskemu resentimentu,

Potrebujeme silnú Európu

Aké sú najväčšie výhody, ktoré pre Rakúsko vyplývajú z členstva v
EÚ? - Získali sme nový dynamický trh, čo dalo možnosť našim
priemyselným podnikom, ale i poľnohospodárom ľahšie vyvážať svoje

Sen o jiné Brazílii
10-m.jpg

Když v Brazílii vyhrál v říjnu 2002 prezidentské volby Lula (Luís
Inácio da Silva), všichni si uvědomili, že jde o nový fenomén
nebývalé důležitosti.

Podmienky pre prijatie nových členov

Štáty EÚ od počiatku spoločnej integrácie rešpektujú univerzálne
princípy, ktoré zakladá Všeobecná deklarácia ľudských práv a oba
Medzinárodné pakty OSN. Ich aktivity sa opierajú o hlavné medzinárodné

Finančná kríza a periféria (2)
1009_05_Ilustracne_foto_AntyDiluvianCB-m.jpg

Kríza sa v Ázii vníma aj ako príležitosť zvýšenia hospodárskeho
vplyvu vo vyspelých priemyselných krajinách. Ázijské finančné
inštitúcie sa aktívne podieľali na kapitálových príspevkoch pre

Most pre migrantov

Turecký zväz Berlín – Brandenburg založili v roku 1991. Vzhľadom na
vtedy tridsaťročnú históriu migrácie tureckých občanov do Nemeckej
spolkovej republiky, nebolo to trochu neskoro? - Bolo. Turci zakladali svoje

Začína sa „eurodoba“
4_1-m.jpg

Z prostredia Európskej komisie v pondelok prenikol návrh správy, ktorú
formálne prijmú a potom predložia ministrom financií členských krajín
Európskej únie. Naposledy takúto správu pripravovala kvôli Slovinsku,

Je aj rodovo spravodlivá Európa možná?

Európske sociálne fóra, niekoľkodňové stretnutia najrôznejších
aktivistiek a aktivistov, sú od roku 2002, keď sa uskutočnilo prvé ESF vo
Florencii, dôležitým miestom výmeny názorov, skúseností a plánovania

Oplatí sa na Slovensku investovať do informačných technológií?
11-m.jpg

Odborná ekonomická verejnosť sa zhoduje v názore, že rozvoj informačnej
spoločnosti a rast investícií do IT sektora pôsobia ako hnací motor
ekonomického rastu a majú priaznivý vplyv na tvorbu nových pracovných
miest.

Stránky