Reklama
Reklama

Najčítanejšie

Začína sa „eurodoba“
4_1-m.jpg

Z prostredia Európskej komisie v pondelok prenikol návrh správy, ktorú
formálne prijmú a potom predložia ministrom financií členských krajín
Európskej únie. Naposledy takúto správu pripravovala kvôli Slovinsku,

Ľady sa topia
8-m.jpg

Austrália si nemohla vybrať lepší čas na oznámenie, že pristupuje ku
Kjótskemu protokolu. Táto krajina patrí dlhodobo k najväčším
vypúšťačom emisií skleníkových plynov na hlavu a predchádzajúca

Problémy Clintonovy knihovny

Spojené státy mají systém prezidentských knihoven, spravovaných
Úřadem pro prezidentské knihovny, jenž je součástí Správy národních
archivů (National Archives and Records Administration – NARA).

Immer sehr gut...
19_carny01-m.jpg

Susedská komunikácia medzi Rakúskom a Slovenskom sľubne prosperuje.
Pomaly každý mesiac sa uskutoční nejaké zaujímavé kultúrne podujatie,
ktoré využíva blízkosť kultúrnych centier Viedne a Bratislavy na
vzájomné obohatenie.

Strácame milióny eur

Téma využitia štrukturálnych fondov na Slovensku sa dostala v posledných
mesiacoch po nových ekonomických kauzách trochu do pozadia, no otázniky
okolo nej sa ani po takmer ročnom členstve SR v Európskej únii

Už ste skončili?

Či som skončila? Ale veď som práve začala! Ešte som sa ani nestihla
oboznámiť s klávesnicou, moje prsty na nej poskakujú meravo, nezahriate,
prostredník ľavej ruky chce neustále stláčať „s“ miesto „a“,

Z našej strany je to úprimné
15_vetroplach-m.jpg

O čom je vaša hudba? - Jozef: O zábave. Žiadna politika, žiadne
existenčné problémy. Snažíme sa život skôr odľahčiť, nevkladať do
textov nejaké hlboké posolstvá. I keď, občas tam je nejaká ľahká

Neprebudená ľavica

Doslova úsmev na tvárach nielen politológov, ale i bežného občana so
zdravým sedliackym rozumom, museli vyvolať závery, ku ktorým dospel
republikový výbor Strany demokratickej ľavice (SDĽ) po analýze

tip na knihu
04 tip na knihu-m.jpg
osobnosti menšín

Marcel Marceau Marcel Marceau, najslávnejší mím dvadsiateho storočia sa
narodil v roku 1923 v Štrasburgu v židovskej rodine. Svoje pravé meno -
Marcel Mangel -si zmenil počas druhej svetovej vojny, aby utajil svoje
židovstvo.

Mestské retro/per-spektívy
5mesto-m.jpg

O Slovákoch mávajú cudzinci rôzne predstavy, niekedy zábavné, inokedy
povážlivo negatívne a často nesprávne. Predstava, s ktorou bojujeme
dlhodobo, je stereotyp, za ktorý v podstate vďačíme vlastným národným

Sociální čistky

Poselství to bylo prosté a jasné, navíc bylo vyryto nástrojem s ostrou
čepelí do zad již bezduchého těla: „Čistíme město.“ Oběť,
potetovaný mladík ve věku od 17 do 20 let, jehož totožnost je zatím

Stránky