Reklama
Reklama

Najčítanejšie

Lidice, Baláže? Zabudnite

V horúcom mesiaci júni, keď teploty lámali rekordy, rovnakých výšok
dosahovala aj historická ľahostajnosť u nás i vo svete. Dedinka Lidice,
kedysi symbol nezabúdania, pri svojom tragickom jubileu upadla do takmer

anketa

SMK opäť hrozí odchodom z vládnej koalície, odchod podmieňuje splnením
svojich požiadaviek: prijatie Charty menšinových a regionálnych jazykov,
začatie výchovy pedagógov v materinskom jazyku na vysokej škole v Nitre a

Spätná väzba

Hoci je článok na slovenské pomery napísaný veľmi zložitým štýlom,
čo môže spôsobiť, že ho asi mnohí nedočítajú, je to vynikajúca
ukážka premýšľania o charaktere politického jazyka.

2019: Spoveď sklamaného liberála

Patrím ku generácii slovenských liberálov, ktorí mali v roku 1998 – v
čase Dzurindovho volebného víťazstva – okolo dvadsať rokov a moja
politická skúsenosť je špecifickou skúsenosťou tejto generácie.

Afrika a její „čínská budoucnost“

Nové vztahy mezi Čínou a Afrikou nelze hodnotit odděleně od mohutně se
rozvíjející čínské ekonomiky a nástupu Číny jako významného
hráče na světové politické scéně.

O americké zahraniční politice
16-m.jpg

Nobelovu cenu za literaturu obdržel v roce 2005 britský dramatik Harold
Pinter. Ve své nobelovské přednášce nazvané Umění, pravda & politika
věnoval značný prostor ostré kritice zahraniční politiky Spojených
států.

Smeruje Pyrenejský polostrov doľava?
8-m.jpg

Politická agenda novej vlády bude bezpochyby rešpektovať predovšetkým
pokračujúcu koncentráciu portugalských voličov okolo politického
stredu. Spôsobuje to meniaca sa sociálna štruktúra. Tento vývoj

Neprebudená ľavica

Doslova úsmev na tvárach nielen politológov, ale i bežného občana so
zdravým sedliackym rozumom, museli vyvolať závery, ku ktorým dospel
republikový výbor Strany demokratickej ľavice (SDĽ) po analýze

O raji a moci
3_ObrazokkMM-m.jpg

Martin Muránsky sa zamýšľa nad vzťahmi medzi Európou a Amerikou
videnými z rôznych brehov oceánu tak, ako nám ich sprostredkúvajú dve
knižné novinky. Keď na začiatku irackej krízy Nemecko a Francúzsko

Sociální čistky

Poselství to bylo prosté a jasné, navíc bylo vyryto nástrojem s ostrou
čepelí do zad již bezduchého těla: „Čistíme město.“ Oběť,
potetovaný mladík ve věku od 17 do 20 let, jehož totožnost je zatím

George Orwell o válce: české vydání jeho klasického díla
10b-m.jpg

Těsně před druhou světovou válkou píše George Orwell, tehdy ve světě
ještě relativně neznámý anglický prozaik a novinář, svůj šestý
román nazvaný Nadechnout se. Tragikomický příběh pojišťovacího

listáreň

Čaves

Stránky