Reklama
Reklama

Najčítanejšie

Mimochodom

Ťažké srdce na médiá a predovšetkým na bulvár má predseda SNS Ján
Slota. Pokladá ich za príčinu tlaku na odvolanie ministra výstavby a
regionálneho rozvoja Mariána Janušeka. Na margo bulvárnych novinárov

Politické kritériá v športe

Zdá sa, že politika čoraz viac zasahuje už aj do športových sfér.
Určite bolo by naivné si myslieť, že nie, lebo šport je úplne čistý.
Veď ak si len porovnáme úroveň športu a jeho jednotlivých sfér pred

Nevesty zahalené pred zamestnávateľom

"Po Slovensku mátoží strašidlo - strašidlo registrovaného partnerstva.
K svätej honbe proti tomuto strašidlu spojili sa všetky mocnosti starého
Slovenska..." (Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na

V krížovej paľbe

Sotva ochladlo medzi Indiou a Pakistanom napätie, ktoré koncom mája a
začiatkom júna viedlo takmer k vypuknutiu vojny, a opäť obe krajiny
„zažiarili“ v hlavných správach médií. Jablkom sváru je, ako
tradične, Kašmír.

Trkotárium

Som spokojný. Nežijem v takej krajine ako Béla Bé, ale v krajine rovno
skvelej. Ľudia sú tu mierni, skromní, veriaci, poctiví. Najmä ich
intelekt je poctivý: v sexuálnom význame použitého slova. Intelekt

Pittner nie je zárukou proti zneužitiu SIS
4-m.jpg

Ako ste sa dostali k bezpečnostnej problematike. - Mal som k nej vždy
blízko z pohľadu osobného záujmu. Venoval som sa jej už počas
advokátskej praxe, sčasti som sa venoval aj trestnej problematike, a preto

Fragmenty nášho sveta
20_nachtwey2-m.jpg

Uvedením celovečerného švajčiarskeho filmu Vojnový fotograf režiséra,
producenta a scenáristu Christiana Freia (1. 9.) otvorila Slovenská
televízia na druhom okruhu cyklus desiatich dokumentov zo série Jeden svet,

Nový Harry Potter – postava plná hnevu
11-m.jpg

Hovorí sa, kto si počká, ten sa dočká niečoho dobrého. A pri všetkej
obrovskej reklame, ktorá predchádzala vydaniu knihy Harry Potter a rád
Fénixa, mali takýto pocit mnohí z nás. Kniha bola objemnejšia ako

Pohotovostný manuál

Primárna zdravotná starostlivosť. Tri slová, s ktorými sa už stretol
každý z nás. Nie každý by však vedel aj správne odpovedať na otázku,
v čom takáto zdravotná starostlivosť spočíva. Napriek zložitej

Zabudnutá krajina

V čom spočíva vaša práca v mimovládnej organizácii Memorial? - Som
zamestnancom tejto najväčšej a najvplyvnejšej organizácie bojujúcej za
ľudské práva v Rusku. V Groznom pracujem v programe Migrácia a právo,

V krajine chrámov a chilli

4. 7. 2002

Rovnaká literatúra, rozličné vedomosti?

Zdravotný stav prezidenta SR bol minulý týždeň opäť témou číslo
jeden. Dôvod jeho choroby je doposiaľ nejasný. Koľko pacientov však
chodí dnes po Slovensku, ktorým lekári nevedia určiť diagnózu? Jednou z

Stránky