Reklama
Reklama

Výsledky vyhľadávania

Katarziu môže človek prežiť dvomi diametrálne odlišnými spôsobmi. Buď vcítením sa do tragickej postavy alebo výsmechom z komickej postavy. V prípade „Parazita“ však ide o smiech cez slzy, pretože „spravodlivosť víťazí jedine  v divadle“. Dramaturg Svetozár Sprušanský v spolupráci s režisérom Lukášom Butovským pripravil podarenú politickú satiru, ktorá je výnimočná nielen...O absurdite života vôkol nás, o absurdite stereotypu a o tom, že aj po rokoch sa možno vôbec vzájomne nepoznáme. Problematika písania divadelných interpretácii, ktoré hľadajú v umeleckom diele skryté sémantické odkazy, je veľmi citlivá. Na jednej strane je vnímanie umenia subjektívnou záležitosťou recipienta, no druhej strane často ide o hľadanie niečoho, čo...

Predmetom práce je zhrnutie diela Arthura Schopenhauera „O spisovatelství a stylu“ (Über Schriftstellerei und Stil), ktorého cieľom je poučiť spisovateľov, ale aj čitateľov odbornej, umeleckej a najmä filozofickej literatúry. Písať prácu po prečítaní tohto diela si vyžadovalo silnú dávku odvahy, pretože Arthur Schopenhauer bez milosti pranieruje každého tvorcu, ktorý...

Ak ste sa rozhodli stráviť večer ponorením sa do temnoty a prejsť očistným, katarzným momentom, navštívte Divadlo Andreja Bagara v Nitre, ktoré pripravilo v réžii Svetozára Sprušanského inscenáciu Dennisa Kellyho Siroty. Nastavuje zrkadlo pokryteckej postmodernej spoločnosti, v ktorej sa stáva relatívna aj pomoc ranenému človeku, ktorá sa dostáva do konfliktu s pocitom...

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) bol jeden z najvplyvnejších filozofov novovekej filozofie, ktorý do veľkej miery ovplyvnil Francúzsku revolúciu, marxistickú a neo-marxistickú filozofiu, radikálnu demokraciu, liberálny nacionalizmus (v progresívnom kontexte) alebo utopický socializmus. Všetky tieto myšlienky treba chápať v kontexte doby, v ktorej vznikali, čo iba potvrdzuje ich...

Jeden z najznámejších bol John Lennon z legendárnych The Beatles. Médiá dnes zabúdajú, že hnutie hippies bojovalo za ľavicovo-zelené hodnoty. Dokazujú to filmy z tohto obdobia, ktoré mali existencionalistický charakter. Hudobníci aj filmári upozorňovali na konflikt šťastia, peňazí a kapitálu.

Počas 60. rokov minulého storočia sa prvý raz začala meniť...

Stránky