Reklama
Reklama

Zemný plyn ako chemická surovina

Počet zobrazení: 2306


Aktuálna otázka, či krajiny EÚ potrebujú ruský zemný plyn, vzbudila pozornosť čitateľov blogu Pravdy, no rôzne. Niektorí srdito skončili pri tepelnom obsahu zemného plynu a jeho mediálne najznámejšom využívaní, ako je nehospodárny zdroj tepla v širokom rozsahu aplikácií, ktoré sa podľa názorov čitateľov blogu dajú nahradiť izoláciami, slnečnými kolektormi, návratom k tuhým palivám a hlavne neplatiť Rusom. Aj preto sa suma jednostranných pohľadov na zemný plyn dá označiť – samá voda.

Jedinečná  forma jeho výskytu, transportu a jeho vlastnosti skutočne dlhodobo zvádzajú civilizovaný svet hlavne na výrobu tepla. Dôležitejšie využitie zemného plynu je však v chemickom priemysle s dôsledkami na mnohé odvetvia národného hospodárstva až po produkciu potravín. Preto jednostranný pohľad naň treba poopraviť a plyn posunúť medzi dôležité chemické suroviny.

Zložením tento plyn patrí medzi alifatické uhľovodíky začínajúce práve metánom (jeho hlavnou zložkou – 96 % objemu) s chemickým vzorcom CH4. Ako ťažený z podzemných ložísk môže obsahovať i vyššie uhľovodíky, inertný plyn, ale aj vodnú vlhkosť, podľa miesta výskytu

Je jedinečným zdrojom vodíka, ktorý sa z neho získava chemickým procesom štiepením a slúži na výrobu čpavku, ďalej na výrobu kyseliny dusičnej a dusíkatých hnojív (liadkov), ale aj výbušnín a na hydrogenačné technológie na výrobu pracích prostriedkov, saponátov, ale aj pokrmových tukov. Podľa niektorých autorov spotreba zemného plynu v chemickom priemysle predstavuje 43 % jeho ťažby.

Preto pohľad na zemný plyn ako ľahký a pohodlný zdroj tepla je málo komplexný.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy