Reklama
Reklama

Vladimír Manda: Zúfalá snaha zastrašiť širokú verejnosť

Počet zobrazení: 597

Doplnenie trestného zákona o § 360b si nie je možné vysvetliť inak, ako zúfalú snahu vládnych strán zastrašiť či „normalizovať“ širokú verejnosť v oprávnenej kritike súčasných čelných politických predstaviteľov v elektronických médiách. Koho by pod „dlhodobým znevažovaním“ nenapadla plne zaslúžená a dlhodobá kritika niektorých významných čelných predstaviteľov súčasnej politiky? A nedošlo tým náhodou aj „k podstatnému zníženiu kvality života“, napríklad u premiéra, ktorý musel zo svojej pozície pre kritiku odstúpiť?

Celý dodatok k trestnému zákonu má však, ako pri ostatných trestných činoch, jednu podstatnú podmienku a tou je, že niekto sa prostredníctvom elektronických médií snaží „úmyselne podstatným spôsobom znížiť kvalitu života“ inému. A keďže vecná kritika kohokoľvek nikdy nesleduje zhoršenie kvality života kritizovaného, ale zlepšenie kvality života ostatných, tak takáto kritika by nikdy nemala spadnúť pod daný paragraf trestného zákona. Prirodzene toto je len teória. Naša súčasná prax uplatňovania trestného práva, ako na to poukazujú viaceré príklady, sa nie vždy riadi literou zákona. Čo sa z daného paragrafu trestného zákona nakoniec vykľuje ukáže až čas.

(Status na FB 10. júna 2021, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy