Vladimír Manda: Zodpovednosť voči hľadaniu a šíreniu pravdy

Počet zobrazení: 866

Zaujala ma výzva SAV na adresu Ľ. Blahu.

V prvom rade som zo správy v novinách nepochopil, či je to výzva SAV alebo len výzva niektorých jej štatutárnych predstaviteľov, pretože podľa vyjadrenia Blahu má jeho domovské pracovisko, Politologický ústav SAV, v neho plnú dôveru. Ak by to tak bolo, tak názov príspevku, že „SAV vyzýva Blahu“ je hoax.

V samotnej výzve ma zaujalo, že príčinu narúšania demokratického systému vidí v extrémistických a nenávistných postojoch, t.j. príčinu oslabovania demokratického politického systému nevidí v nejakých objektívnych príčinách, ale v subjektívnom správaní človeka. Takýto postoj k správaniu človeka je primeraný idealistickému videniu sveta, a nie vedeckému videniu, opierajúceho sa objektívne sily a príčiny.

V uvedenej súvislosti ma prekvapuje, že obavy niektorých štatutárov SAV z premeny politického demokratického systému na diktatúru sa nijako nedotýkajú diktatúry súkromného vlastníctva či kapitálu v ekonomickej oblasti. Ak by bola SAV skutočným zástancom demokracie, tak prečo zatvára oči pred ekonomickou diktatúrou, ktorá u nás vládne?

Potom sa vo výzve objavujú etické normy správania vedca, ktoré by podľa výzvy mali smerovať k „tolerantnej, slušnej a inovatívnej spoločnosti“. Uvedená výzva však akosi zabudla povedať, ako by mal byť vedec tolerantný k šíreným hlúpostiam, ktorých je v našich mienkotvorných médiách neúrekom. Vedeckí pracovníci by mali v prvom rade prispievať k poznávaniu a šíreniu vedeckej pravdy v spoločnosti, ale tento skutočný cieľ vedeckého poznania nie je vždy kompatibilný s princípmi tzv. „slušnej“ spoločnosti, o čom jestvuje v histórii vedeckého poznania dostatok príkladov.

Je iste správne, ak etická komisia upozorní vedca, že jeho správanie je viazané zodpovednosťou voči akademickej komunite, ale tá zodpovednosť je v prvom rade zodpovednosťou k hľadaniu a šíreniu pravdy, a nie k nejakým nedefinovaným štandardom „slušného“ správania.

Uvedené poznámky nerobím preto, aby som obhajoval Blahu, ale skôr preto, že pokiaľ SAV nepostaví na prvé miesto svojej etiky pravdu a nič než pravdu, tak sa potom nemožno čudovať, že veda a vedci sa v poslednom čase stávajú v spoločnosti skôr synonymom šírenia poloprávd, slúžiacich politickej moci, a nie pokroku spoločnosti.

(Status na FB 22. februára 2022, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984