Vladimír Manda: Znepokojivé fakty

Počet zobrazení: 1178

Naše médiá ako aj politici, zodpovední okrem iného aj za zdravie občanov, ako sa už v prípade biologických laboratórií na Ukrajine realizujúcich výskum pre Pentagón či nemecký Bundeswehr stáva zvykom, mlčia. Fakty, ktoré predložil 13. 5. 2022 na zasadnutí BR OSN stály predstaviteľ Ruskej federácie pri OSN V. Nebenzia o činnosti biologických laboratórií na Ukrajine, by však mali znepokojovať každého rozumného človeka a v prvom rade by bolo potrebné objektívne prešetriť činnosť týchto laboratórií. Ukrajinská strana však odmieta dať súhlas na medzinárodnú kontrolu činnosti biolaboratórií spolupracujúcich či už s Pentagonom alebo Bundeswehrom. Ako zdôraznil Nebenzia, do biologických projektov, ktoré nesú jasné známky tajných vojenských biologických projektov, bolo priamo zapojené Ministerstvo obrany USA. Napríklad v rámci projektu 3007, zameraného na „Monitorovanie epidemiologickej a environmentálnej situácie v súvislosti s nebezpečnými chorobami vodného pôvodu na Ukrajine", ukrajinskí špecialisti pod vedením amerických vedcov zbierali vzorky zo všetkých významných tokov Ukrajiny s cieľom vyhľadávať nebezpečné patogény cholery, týfusu, hepatitídy a iné, nachádzajúce sa vo vodných tokoch. Zistené vzorky boli následne posielané do USA. V čom je význam daného projektu pre USA? Ministerstvo obrany Ruskej federácie získalo dokumenty k projektu označenému UP-8, ktorý sa realizoval na ukrajinských dobrovoľníkoch, pričom v dokumentoch sa hovorí, že ak sa u dobrovoľníkov vyskytnú menšie problémy, tak tie je potrebné hlásiť do USA do 72 hodín a ak príde k úmrtiu dobrovoľníka, tak to je potrebné oznámiť do 24 hodín. Otázkou je, ako by mohlo dôjsť k úmrtiu dobrovoľníka, keď oficiálny projekt dokumentu hovorí len o štandardnom odoberaní krvných vzoriek? S činnosťou laboratórií pravdepodobne súvisí aj prudkým nárast prípadov TBC v Doneckej a Luhanskej republike. Zvláštnosťou uvedených prípadov bolo to, že TBC bola spôsobená novým multirezistentným patogénom. Na základe nových údajov sú tu dôvody veriť, že to nebola náhoda. Pri skúmaní prípadu z oblasti LNR bolo zistené, že v dedine Stepovoe boli nájdené papierové napodobeniny peňazí, ktoré boli infikované rezistentným patogénom TBC. Tieto infikované falošné peniaze nemohli byť infikované chorou osobou, pretože koncentrácia patogénu vo falošných peniazoch bola príliš vysoká. Uvedený prípad tak vykazuje snahu o umelé šírenie daného patogénu medzi obyvateľstvo. Nebenzia poukázal aj na zapojenie nemeckého Bundeswehru do činnosti biolaboratórií na Ukrajine. Nové dokumenty ukazujú, že len v rokoch 2016 až 2019 bolo vojenskými epidemiológmi Bundeswehru odobraných 3,5 tisíc krvných vzoriek obyvateľov z 25 regiónov Ukrajiny. Aký bol cieľ týchto odberov, Nemecko nevysvetlilo. Zatiaľ na fakty, predkladané ruskou stranou na pôde BR OSN, USA a zainteresovaní odmietajú dať jasné vysvetlenie. Prečo to tak je, sa môžeme dohadovať. Dokument, predložený Nebenziom, obsahuje aj iné fakty, ktoré by bolo potrebné vysvetliť, ale Amerika sa k tomu zatiaľ nechystá. Snáď až sa objavia aj fakty, ktoré už verejnosť nebude môcť prehliadať v záujme svojej vlastnej bezpečnosti, tak sa dozvieme nielen odpoveď na znepokojivé fakty, ale snáď aj reakcie našich politikov.

Článok v ruštine TU

(Status na FB 21. mája 2022, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984