Reklama
Reklama

Virtuálny svet versus človek 1.

Počet zobrazení: 2062

Pomocou čertových obrázkov (peňazí a ich klonov – finančných bublín) sa dá vykúzliť aj raj na zemi. Úspechy ktoré sme dosiahli za takmer štvrťstoročie pri dobiehaní „vyspelých“ štátov sú …?

Problémom pri hľadaní odpovede je skutočnosť, že ekonomická veda a sedliacky rozum akosi neidú dohromady. Nuž a táto priepasť medzi nimi narastá exponenciálnym radom. O koľko narastú naše ilúzie vykreslené pomocou čertových obrázkov o toľko viac sĺz vyprodukuje sedliacke oko.

Virtuálny svet ústami ekonómov hlása: rastie nám HDP, rastie nám životná úroveň.

A čo možno vyčítať zo sedliackych štatistík po roku 1989?

  • Dosiahli sme pol miliónovú armádu práce schopných ľudí bez práce.

  • Naša vzdelanostná úroveň (90% podiel ľudí so stredoškolským vzdelaním vo vekovej skupiny 25-64 rokov) nám umožňuje vykonávať podradné roboty v štátoch s podstatne nižšou vzdelanostnou úrovňou (vraj vyspelých) Belgicko a Francúzsko 70%, Rakúsko 80% a pod.

  • Naša priemerná mzda predstavuje len 19% zo mzdy priemerného Dána ktorého vzdelanostná úroveň je len 77%

  • Spotreba základných druhov potravín (mäso, mlieko,obilniny, ovocie a zelenina) na obyvateľa klesla oproti roku 1990 o 24% (o 148 kg)

  • Stavy hovädzieho dobytka a ošípaných klesli na 28% oproti stavu v roku 1990

  • Produkcia na obyvateľa za roky 1990 až 2010 klesla podľa jednotlivých druhov komodít nasledovne: mlieka na 45%, mäsa na 22%, vajec na 61%, obilnín na 69%, zemiakov na 16%, cukrovej repy na 60% a starostlivosť o lesy (zalesňovanie) na 48%

  • Za poslednú serióznu päťročnicu (1985-89) sa ročne postavilo 33140 bytov zatiaľ čo v priebehu rokov 1992-2011 ročne len 15530 teda slabých 47% priemer.

  • Rozpredali nám národný majetok a každý z nás ma na krku štátny dlh vo výške 7000.- EUR

V čom je problém? Ľudia nemajú peniaze na nákup komodít a peniaze nemajú preto lebo neprodukujú pre život potrebné komodity. Ekonómia založená na čertových obrázkoch je virtuálny nezmysel (ideológia) ktorý blokuje a ničí reálne hodnoty potrebné pre život.

Na doplnenie treba uviesť aj údaje u ktorých zaznamenávame rast. Nárast trestných činov za roky 1989-2012 dosiahol index 150 a škody spôsobené kriminalitou  index 5457, v roku 2005 index dosiahol neuveriteľných 15060!!!

Nebolo by načase poslať honosnú ekonómiu do horúcich pekiel a obrátiť sa na seriózny sedliacky rozum?

Budeme uctievať virtuálny svet peňazí alebo ľudský život?

Uvedené výsledky a súčasna kríza čosi šepkajú. Skúsme o nich seriózne rozjímať.

Pokračovanie nabudúce.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy