Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Vďaka Červenej armáde ale i komunistom !

Počet zobrazení: 2642

Nemôžem si vážne pomôcť, ale prečítal som ten blog autora "politologa" v Pravde viackrát. Najprv som si myslel, ajhľa, provokácia. Potom som porozmýšľal, že takto niekoho vysloviť sa k našej histórii som už nepočul 26 rokov, to ešte žili moji rodičia, obaja komunisti. A v rodine máme i učiteľov, komunistov, ktorí pri Uhrovci bojovali v Slovenskom národnom povstaní a padli v boji. Preverujem - potvrdzujem. Bloger možno nevie, že by mohol napísať i sem, do webstránky noveslovo.sk, ktoré sa hrdí komunistickou minulosťou a tradíciou boja proti fašizmu. Tak to sem vkladám.

"Komunisti boli v prvých líniach bojov. Komunisti padali za vlasť. Komunisti boli udatní bojovníci. Komunisti boli príkladom. Komunisti boli duchom Červenej armády.

Toto sa musí uznať.

Komunistom sa stáva človek z presvedčenia a nie iba vstupom do komunistickej strany. To nebol komunista to bol prospechár a karierista! A to bol každý koho tam prijali, vrátane kresťana.

Podstatné je, že v základných článkoch svojho učenia a filozofie sa kresťanstvo a komunizmus tak zásadne filozofický nelíšia, my máme Boha, oni preferujú iba morálku človeka, čiže dielo Stvoriteľa. A to je ateizmus. Súdiť nebudeme. Súdiť bude On.

Komunisti boli motorom víťazstva. Obetovali svoje životy pre iných. Padli za vlasť. Padli za slobodu Slovanov !"

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy