Reklama
Reklama

V Bratislave medzinárodne o sociálnej ekonomike

Počet zobrazení: 2308

Keďže z našich vysokokvalitných médií sa to asi nedozviete, hľa, tu malá ukážka z predsedníckej konferencie k sociálnej ekonomike, otvorenej premiérom a uzatváranej ministerským okrúhlym stolom za účasti predstaviteľov Cypru, Česka, Grécka, Luxemburska, Slovenska, Slovinska, Španielska a Talianska. Spolu s Francúzskom sa všetky tieto krajiny stali signatármi Bratislavskej deklarácie, ktorá volá po konkrétnych činoch z európskej úrovne na podporu sociálnej ekonomiky.

socekokonf.jpg

Okrem všetkých týchto oficialít to bolo zhromaždenie dvoch stoviek ľudí z desiatok európskych organizácií a sociálnych podnikov, ktoré veľmi názorne preukázalo, že sociálna ekonomika je živým, životaschopným a dokonca rozrastajúcim sa sektorom európskeho hospodárstva – a to napriek kríze a napriek tomu, že zisky produkuje tento sektor iba ako vedľajší efekt, keďže jeho hlavným motorom je prispievať k spoločenskému blahu. Teda, bol by to názorný dôkaz týchto faktov – keby ste sa, pravda, mohli o zhromaždení z našich vysokokvalitných médií dozvedieť. Možno keby sa tak z toho dal vykresať nejaký ten škandál...

Status na FB, 1. 12. 2016, titulok Slovo

Viac o programe na stránke konferencie .

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy