Reklama
Reklama

Toto stojí skutočne za povšimnutie

Počet zobrazení: 1400

Ak celú problematiku prevedieme na jej základ, tak podľa názoru V. Bujňáka z Katedry ústavného práva UK v Bratislave patrí výkon poslaneckého mandátu k ľudským právam poslanca, a keďže ľudské práva nemôžu byť predmetom referenda, tak poslanec nemôže byť zbavený svojho mandátu referendom o skrátení volebného obdobia. Ak by sme tvrdenie Bujňáka brali ako pravdivé, tak potom by nemohol platiť Čl. 2, bod 1 Ústavy SR, kde sa hovorí, že „štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo“. Z uvedeného jasne vyplýva, že volebný mandát poslanca nie je jeho ľudským právom, ale politickou formou, prostredníctvom ktorej nie poslanec realizuje svoje ľudské právo, ale pomocou ktorej ľud vykonáva svoju štátnu moc. A ak sa ľud v referende rozhodne odobrať svoj mandát, ktorý zveril poslancovi, tak v zmysle Ústavy je to právo ľudu.

Tvrdenie Bujňáka o tom, že volebný mandát je individuálnym ľudským právom poslanca a má prednosť pred vôľou ľudu vyjadrenou v referende, je zjavným výsmechom samotnej demokracie, je výsmechom Ústavy, ktorá považuje ľud za základ štátnej moci, hoci na strane druhej je možné, že Bujňákov výklad celkom presne vyjadruje súčasnú reálnu podstatu systému, ktorý sa u nás nazýva demokratickým.

Len na okraj k danému názoru predstaviteľa Katedry ústavného práva UK v Bratislave dodávam, že ako všetci vieme, bola to práve Právnická fakulta UK, ktorá navrhla za špeciálneho prokurátora D. Lipšica, človeka „odpykávajúceho si“ podmienečný trest za zabitie človeka. Právnická fakulta, ktorá by mala byť jasným obhajcom demokracie, t. j. politickej moci pochádzajúcej z vôle ľudu a ľudom aj kontrolovanej, sa stavia na pozície nejakého abstraktného práva, ktoré je možné ohýbať podľa záujmov klientov, ktorých právnici zastupujú.

(Status na FB 22. 2. 2021)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy