Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Sú horšie pohromy ako El Niño

Počet zobrazení: 1824

V predvečer Klimatologickej konferencie OSN, ktorá sa čoskoro začne v Paríži, a je označovaná ako Parížsky klimatologický summit, som dostal od I. Bajera link na Earth Institute pri Kolumbijskej univerzite, ktorý systematicky skúma tému "Podnebie a spoločnosť", osobitne ohľadom fenoménu El Niño. Koreláciu medzi devastačným pôsobením podnebia a zraniteľnosťou spoločnosti zaznamenávajú od roku 1972/73, ďalšia kríza bola v rokoch 1982/83 a dosiaľ najdeštruktívnejšia v rokoch 1997/98. Predpokladajú, že súčasný El Niño čo do rozsahu prekoná ten z konca dvadsiateho storočia. Pôsobia dva faktory, ktoré sa v kruhoch špecialistov vnímajú oddelene, hoci sú už dávno navzájom späté a kumulácia krízových javov má synergický efekt. Po prvé, podnebie stále viac generuje extrémy, po druhé svet sa stáva čím ďalej tým viac sociálne zraniteľným. Oba procesy sú čo do rozsahu historicky unikátne, nenachádzame analógie ani precedensy v dejinách. Tákáto kombinácia faktorov je alarmujúca.

Odborníci pomenovali makroekonomické riziko u chudobnejších krajín ako násilie a geopolitickú krízu. U bohatších krajín ide o riziká na úrovni finančných trhov. Môžeme teda očakávať veľké regionálne krízy, na ktorých sa fenomén El Niño bude podieľať skôr sprostredkovane, ale niekedy aj priamo. Na prvom mieste uvádzajú Stredný východ, primárnym krízovým faktorom je sucho, napríklad v Sýrii režim v roku 2011 následne zasiahol násilím proti nespokojnému obyvateľstvu, pričom nepokoje aktívne podporovala CIA. Zraniteľné v dosahu El Niño sú krajiny ASEAN, Afrického rohu, južnej Afriky a Južnej Ameriky, osobitne makroekonomická kríza v Brazílii. Zraniteľné sú aj USA, kde autori pripomínajú, že éra lacných úverov sa skončila a rizikové je zvyšovanie úrokových sadzieb.

Buďme na našom malom Slovensku naďalej zahľadení do seba a spokojní, pokiaľ trh s automobilmi funguje a dostávame časť zo zisku, samozrejme, po odčítaní renty za outsourcing, preto máme nižšie mzdy, než dovoľuje produktivita práce. Nehovoriac o tom, že sme Poliakom vyfúkli ďalšiu automobilku. Navyše si naivne myslíme, že na základe dohody TTIP sa zvýši export automobilov vyrábaných u nás zahraničnými koncernmi na nasýtený trh USA. Ba čo viac, pracovné sily budeme musieť dovážať, takže štrukturálnu nezamestnanosť týmto nevyriešime. Monoprodukcia extrémne stupňuje sociálnu zraniteľnosť Slovenska, najmenší výkyv trhu bude znamenať nezamestnanosť. A dusí možný inovačný potenciál v iných odvetviach, kde by sa mohli formovať zárodky budúcnosti. Vybraným politikom by sme mali z našich daní zaplatiť exkurziu do Detroitu, aby nazbierali skúsenosti, ako môže o pár rokov vyzerať Slovensko pod ich vládou. El Niño našu krajinu priamo nezasiahne, klimatológovia hovoria iba o možných extrémnych výkyvoch teplôt nahor i nadol. Lenže aj relatívne malé výkyvy svetového trhu naša ekonomika, keďže je extrémne otvorená, nedokáže kompenzovať, nestačí sa iba primerane obliecť na kompenzáciu kolísania teplôt počas tohtoročnej zimy.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy