Reklama
Reklama

Stručná poznámka k stručnému náčrtu hospodárskej politiky vlády

Počet zobrazení: 3330

V načrtnutom pláne hospodárskej politiky vlády sa to všetko točí okolo zlepšovania podmienok pre podnikateľov a dokonca hlavným cieľom tejto politiky nemá byť zlepšovanie uspokojovania potrieb občanov a zvyšovanie ich životnej úrovne, ale hlavným cieľom politiky vlády má byť zlepšenie konkurencieschopnosti ekonomiky. Zlepšiť konkurenčné prostredie sa vláda bude snažiť napríklad cestou kontroly "poplatkového zaťaženia podnikania" čo prevedené do obyčajnej reči nesporne bude znamenať zníženie ich poplatkov, ergo menšie príjmy do štátneho rozpočtu, vyššie zisky pre podnikateľov a vyššie dane pre ostatných a to práve v čase, kedy naša zadlženosť poletí hore. "Ocenenie" si iste zaslúži aj odhodlanie vlády zamerané na "odstránenie existujúcich legislatívnych a regulačných bariér v oblasti dodávky elektriny, plynu a tepla" čo opäť znamená len nehatené zvyšovanie ziskov pre podnikateľov a zaťaženie peňaženky občanov. Je zaujímavé, že v načrtnutom pláne niet ani zmienky o potrebe rozvoja nášho poľnohospodárstva, ktoré je hlboko pod hranicou bezpečnosti. To, že v materiály niet ani zmienka o zvyšovaní životnej úrovne nášho obyvateľstva je však plne pochopiteľné, lebo zámery vlády tento cieľ nie len že nesledujú, ale skôr naopak, ňou prijaté opatrenia zamerané na zlepšenie podnikania sú v protiklade k zlepšovaniu a zvyšovaniu životnej úrovne občanov.

(Status na FB, 12. 4. 2020)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy