Reklama
Reklama

Stále zhromaždenie proti základniam NATO pokračuje dnes po piaty raz

Počet zobrazení: 3676

Je to neuveriteľné, ale potrebné: Zhromaždenie občanov protestujúcich proti základniam NATO na Slovensku pokračuje už od februára štvrtý mesiac a dnes vo štvrtok 7.mája bude o pol piatej v Bratislave piate zhromaždenie na konci Hviezdoslavovho námestia (Rybné námestie, pri morovom stĺpe) vstup od autobusových zastávok pod mostom.

Medzitým sa vystriedalo na spontánnych vystúpeniach i u prizvaných hostí mnoho myšlienok, pričom sa tu stretávajú občania s rôznymi politickými názormi i s rôznym často takmer protichodným svetonázorom - ale cieľ je jediný: protestovať proti príchodu cudzích vojakov na územie Slovenska, proti vytvoreniu základne NATO s "americkými vojakmi na palube" a proti príprave vojny. Manifestujeme ZA MIER.

Medzitým sa manifestácie za mier a proti vojne šíria po celom Slovensku, nakoniec i v Českej republike a my vôbec nevieme (masmédiá o tom neinformujú) o tom, že protestujú tak i v iných krajinách Európy. Charta 2015 rozvinula manifestácie po mestách Slovenska, takisto deviateho mája bude veľa manifestácií a protestných zhromaždení, len v Bratislave o jednej na Slavíne, potom o tretej na Slavíne Zväz protifašistických bojovníkov, potom dolu na Hviezdoslavovom námestí o pol štvrtej znova, mestá ako Humenné, Trnava, Košice, Prešov, Martin...všade sa šíria protesty proti vojne.

Ano, teraz ešte môžeme protestovať. U nás ešte neodvádzajú mladých ľudí na bojiská, u nás nedopadajú na autobusové zástavky míny a delostrelecké salvy neničia obytné sídliská...ešte je čas.Príďte na ktorékoľvek zhromaždenie. Neseďte doma.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy