Reklama
Reklama

Spomienky a rozjímanie - história bez politickej falzifikácie.

Počet zobrazení: 2392

Prichádza čas na spomienky a hodnotenia. Časť z nás uvije symbolickú kytičku spomienok a zanesie na pomyselný hrob socializmu, a reálne kytičky na hroby tých ktorí ho v pote tváre a s elánom budovali. Batalióny jeho hrobárov a vykrádačov hrobov naopak pôjdu oslavovať víťazstvo nad ním.

Kto sa nevie poučiť z histórie a prehier nemá nárok na víťazstvo. Mnohí z nás volajú po systémovej zmene ale nevedia sa poučiť z histórie, ktorú síce uctievajú ale neučia sa z nej. Namiesto toho vybľakujeme po sebe mŕtve poučky a hesla ako ovce ktorých rozplašila svorka vlkov. Nuž a tak sa pokúsim pozrieť na históriu ČSR cez okulár ekonomických symptómov bez politickej falzifikácie s vlastným komentárom.

Rok 1943

začiatok našej novodobej histórie.

Vianočná dohoda. Vyberám: „ Myšlienku demokracie je treba preniesť a prehĺbiť i na pole hospodárske a sociálne tak, aby rozdelenie národného dôchodku medzi všetko obyvateľstvo bolo čo najrovnomernejšie a aby život každého občana bol ľudský a dôstojný.

Rok 1945

Košický vládní program. Vyberám: „Jedno však může nová vláda našemu lidu na té i oné straně fronty slíbit: že vláda bude podle nejlepšího vědomí a svědomí plnit převzatý jí program, že se bude vždy a všude řídit zájmem našich národů a republiky, že nepřipustí, aby v osvobozené republice převládal kořistnický zájem příživnických jednotlivců a skupin nad zájmy národa.“

Eduard Beneš: Výber z knihy „Odsun Němců z Československa“

  1. Provedeme nově pozemkovou reformu a budeme usilovat o to, aby puda dostala se do rukou těch, kterí ji sami obdelavají. Půjde o provedení rozsáhlého sociálniho zákonodárství, které dá základ nové sociální struktuře státu. (3.3.1945, str. 131)

  2. uskutečňuje se projekt znárodnení prumyslu a velkých podniku... zmizí pozemková aristokracie, pro niž v novem Československu není místa. (1.srpna 1945, str. 149)

  3. bez vzájemného vykořisťovaní jednoho občana druhým ( řijna 1946, str. 180)

Z knihy „ZAVAZUJI VÁS“

  1. Provádíme socialismus, vyhovující našim československým potřebám (10. března 1946, str.69)

  2. je třeba, aby si všichni slušní lidé podali ruce přes přehrady svých světových názorů, politického stranictví i náboženských rozdílů... (10.11.1947, str. 142)

    Spoléhám na Vás, na Vaši osvědčenou lásku a oddanost republice, svobodě a sociální spravodlivosti. (str. 145)

Autor: Na základe výberu možno konštatovať, že široká národná fronta vytýčila a národ podporil jasnu cestu k budovaniu socialistických výrobných vzťahov (cestu k spravodlivosti) na báze demokratických princípov a vzťahov v ktorých pri konečnom riešení sa spoločenský produkt nerozdeľuje podľa vloženého kapitálu ale podľa výsledkov práce, a tak nedochádza k vykorisťovaniu jedného človeka druhým.

Rok 1948

Autor: Všeobecne sa má dnes za to, že v tomto roku uskutočnila KSČ politický puč. Ide o falzifikát. Socializácia spoločnosti začala ohrozovať kapitálovú vrstvu a jej predstaviteľov. Z uvedeného dôvodu jej predstavitelia sa pokúsili o politický puč, ktorému národ, KSČ a spol. zabránili. Toto zrejme pochopil aj Eduard Beneš a svojim podpisom schválil vlastne prechod od demokracie k diktatúre proletariátu napriek tomu, že ako demokratovi to nebolo po jeho vôli. Jeho idea o potrebe zásadných sociálnych zmien v spoločnosti bola silnejšia.

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. Vyberám:

My, lid československý, prohlašujeme, že jsme pevně rozhodnuti vybudovat osvobozený stát jako lidovou demokracii, která nám zajistí pokojnou cestu k socialismu.

Jsme odhodláni bránit všemi svými silami vymoženosti naší národní a demokratické revoluce proti veškerým snahám domácí i zahraniční reakce, jak jsme znovu před celým světem osvědčili svým vystoupením na obranu lidově demokratických řádů v únoru 1948. Po této cestě chceme dojíti k společenskému řádu, v němž bude úplně odstraněno vykořisťování člověka člověkem - k socialismu.

Chceme, aby to byl stát, v němž všechno hospodářství slouží lidu a je vedeno tak, aby vzrůstal obecný blahobyt, aby nebylo hospodářských krisí a aby byl národní důchod spravedlivě rozdělován.

V tomto duchu stanovíme v druhé části ústavy její základní články v třetí pak je rozvádíme do podrobností a hodláme tak dáti pevný podklad právnímu řádu naší lidové demokracie.“

Každému přísluší právo na ochranu zdraví. Všem občanům přísluší právo na léčebnou péči a na zaopatření jak ve stáří, tak i při nezpůsobilosti k práci a při nemožnosti obživy.

Každý občan je povinen pracovat podle svých schopností a svou prací přispívat k prospěchu celku.“

Medzi obdobie 1948-1960

Autor: Typická diktatúra naviac umocnená kulmináciou triedneho boja a zásahmi, predovšetkým vo forme ekonomického a politického záškodníctva z domácich i zahraničných zdrojov. Hodnotiť na báze tohto obdobia politickú tvár socializmu je nevedecké. Kde sa rúbe les tam lietajú aj triesky a s tým sa nedá nič robiť.

Rok 1960

Rok v ktorom sme vstúpili do slepej uličky vedúcej k vedomostnému krachu.

Autor: Prijatá ústava 1960 oprávnene prehlásila: Socialismus v naší vlasti zvítězil!! a uskutečňuje se již zásada socialismu: "Každý podle svých schopností, každému podle jeho práce!"

Subjektívne vlastníctvo kapitálu už úplne prestalo mať vplyv na rozdeľovanie národného dôchodku či stanovovanie cien v obchodných vzťahoch. Tak ako v minulosti všeobecná spravodlivosť prešla na súdy, tak teraz ekonomická spravodlivosť v medziľudských vzťahoch prešla plnohodnotne na štát. Boli v plnom rozsahu položené základy ekonomickej demokracie. Žiaľ dosiahnutie tohto cieľa sa stalo koncom cieľavedomého vývoja spoločnosti. Prijatá Ústava namiesto toho aby dokonale fixovala ekonomickú, absolútne objektívnu (celospoločenskú) podstatu spoločnosti „zabetónovala“ subjektívnu (skupinovú) politickú nadstavbu a s ňou aj marxistické učenie. Marxizmus sa z revolučného učenia premenil podobne ako kresťanské učenie v 4. storočí na klaku - ospevovanie novo vzniknutej vládnucej triedy. Socializmus sa takto nedopracoval k sebe vlastnej politicko ekonomickej nadstavbe.

Spoločenská nespokojnosť s týmto stavom v ČSSR vyprovokovala už v 1968 iniciatívu bez teoretickej prípravy. Pred hlúposťami z takéhoto postupu nás zachránili bratské štáty aby nakoniec o 20 rokov nám túto hlúposť vnútili. Socializmus doplatil na to čoho sa najviac obával: „Iniciatívny hlupák je horší ako triedny nepriateľ!“ a zahynul bez toho aby zanechal potomka.

Možno sa čudovať robotníkovi Nedd Luddovi ktorý prvý rozmlátil svoj stroj a strhol do nerozvážneho činu aj iných, ktorých podľa Ludda nazvali „luddistami“, keď teraz taky čin sformovali „vedecké ustanovizne“ v ZSSR?

Roky 1988-1989

Krach socializmu alebo jeho likvidácia?

Autor: Spoločenská formácia ktorá nepoznala nezamestnanosť, krízy, exekútorov, ktorá dosiahla plnú sebestačnosť vo výrobe potravín, dorábala USD za 5-7 Kčs a nepoznala červené čísla v ekonomických ukazovateľoch nemohla skrachovať. Taká spoločnosť mohla byť len hlúpo odstránená s dôsledkami z ktorých sa nespamätala ani za 25 rokov. Ekonomickým problémom (ironický) zrejme bolo, že sme nemali milionárov a miliardárov čo sa zrejme nepozdávalo vtedajším papalášom a tak ich dnes máme ale nemáme to ostatné. Trápne muselo byť napríklad, keď jeden z najmocnejších mužov sveta pri návšteve druhého na jeho ranči ho mal pozvať na návštevu k sebe do bytu v bytovke.

Treba však objektívne konštatovať, že k tomu prispela ekonomická „veda“. Byrokratický systém cenotvorby nedokázal prekonať bariéru ktorú pred neho postavilo prechodné obdobie od kvantity ku kvalite. Táto cenotvorba nedokázala oceniť kvalitu a tak prechod technológii (výrobných síl) od kvantity ku kvalite sa prejavil ako brzda „ekonomického rastu“. Ekonómia nepochopila prirodzenú zákonitosť, že s prechodom ku kvalite dochádza ku strate kvantity a teda, že ide o objektívny a potrebný proces. Politická nespokojnosť s poklesom kvantitatívnych ukazovateľov vyústila v nedôveru k človeku a jeho schopnostiam prekonať túto bariéru, naopak spoločnosť hlúpo začala dôverovať TRHu. Podľa mňa ide o rozhodujúci zdroj hlúposti ktorej spoločnosť naletela. V tejto hlúposti treba vidieť aj dnes používané slepé konštatovanie, že socializmus skrachoval. Toto pochovalo aj vieru Marxa v schopnosti človeka a tým totálne pochovalo marxistické učenie.

Súčasnosť

George Monbiot (NS): Sme svedkami drsnej ekonomickej vojny bohatých proti chudobným.

IVRA TU *1: Podľa analýzy príjmov Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) pod hranicou chudoby žilo vlani na Slovensku až 30 % seniorov a až 83 % zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) ľudí. Počet dôchodcov žijúcich pod hranicou chudoby sa zvýšil v období rokov 2008-2012 o vyše 193 000!

Michal Majtán TU *2 : Starobné sólo dôchodky v reálnom vyjadrení boli konečne v roku 2014 vyššie ako v roku 1989, a to o 2,3 %.

Autor: Dôchodcovia a nielen oni musia si uťahovať opasky aby štát mal dostatok prostriedkov na korupciu mladých a práce schopných nezamestnaných.

Podobné hodnotenia hovoriace o tom, že súčasná spoločnosť ekonomický kolabuje a doplácajú na to najchudobnejší sú na stovky. Stačí len pozorne sa začítať do samizdatu alebo pozorne analyzovať štatistiky a neveriť štatistickým bublinám (indexom) ktorými nás denne kŕmia masmédia.

Krok za krokom sme sa spreneverili idey ktorú si postavili naši rodičia a prarodičia a to dopracovať sa k spravodlivej spoločnosti. Prestali sme veriť v bohyňu Aténu (Spravodlivosť) a odovzdali sme sa do rúk bohovi Hermesovi zbožňovanému zlodejmi a básnikmi . Nepochopili sme, že snaha našich predkov smerovala práve proti nemu, pretože práve lúpež, pod zákonmi osvieteným pojmom Zisk, bola kľúčovým impulzom k najväčšej katastrofe ktorú zorganizoval v jeho mene človek a to II. Svetovú vojnu. Vyznávaním Zisku ľudstvo sa dostalo presne tam kde bolo pred touto katastrofou. Beznádej, nenávisť, separatizmus (politický, triedny, národnostný, náboženský, kultúrny a pod.) zasiahol celý svet a nevyhol sa ani Slovensku. Spravodlivosť (+) verzus Zisk (-)sú základné protipóly protirečenia v ekonómii z ktorého vyplýva rozhodujúca časť problémov v spoločnosti vrátane vojnových ťažení. Rôzne ideológie sú v prevažnej miere v tom nevinne. Toto zrejme pochopili aj naši predkovia a tak sa im podarilo zahodiť za hlavu ideologické a iné spory a vytvoriť spoločne Národný front na cestu ku Spravodlivosti.

Chce sa mi kričať „Zastavme sa bratia“ a začnime racionálne (vedecký) myslieť, ukončme svoje spory ekonomické, ideové či triedne pretože v hre nie sú milióny ale ľudské životy a naše právo považovať sa za ľudí.

Zisk prostredníctvom svojich otrokov vypracoval štúdiu ktorá hovorí o tom, že na tejto zemi je stále malo peňazí a prebytok ľudí, že treba znížiť počet ľudstva na jednu (zlatú) miliardu a potom bude vraj raj na zemi. Myslite si, že Vy a vaši potomci sa stanete jej súčasťou?

Apropo, podľa iného hovorcu Zisku Slovensko by bolo potrebné premeniť na golfový raj. Čo myslite koľko ľudí (otrokov) by postačovalo na jeho údržbu? Zbytok by sa stal nerentabilným prebytkom, nebezpečným konkurentom a škodnou, tak čo s ňou??? Počkáme si na lieky ktoré sa osvedčili v Donbase, Líbyi, Sýrii a pod.???

Záver

A dneska nás tá zvlčená ekonomika začína požierať, naše vlastné telá, všetci sme prekvapení odkiaľ sa zobrala“ prof. Ing. Peter Staněk, CSc. TU *3

O niečo staršie poznanie TU *4: Giovanni Sartori charakterizuje kapitalizmus vo svojej knihe „Teória demokracie“ takto: „Priznajme si bez hádania: trh je krutá entita… je to spoločenská alebo kolektivistická krutosť. Trh je slepý k jednotlivcom, je to bezcitná mašinéria slúžiaca spoločnosti.“4*

Autor: Je načase rehabilitovať termín HOMO SAPIENS a živelné správanie sa k sebe i prírode prenechať živočíšnej ríši. Ekonómia nie je produktom prírody ale človeka a preto musí byť človekom aj ovládnutá. Nastal čas aby človek pochopil prečo ju sformoval a k čomu má slúžiť. Ekonómia uctievajúc TRH a ZISK sa vymkla človeku z rúk, ovláda ho, a ohrozuje spoločnosť ako celok.

Vyšné Ružbachy, október 2015

*1 http://www.teraz.sk/ekonomika/pod-hranicou-chudoby-penzisti-ztp/93318-clanok.html

*2 http://www.noveslovo.sk/c/K_starobnym_dochodkom_v_roku_2014

*3 http://www.noveslovo.sk/c/Peter_Stanek_Pavlina_Ivanova_Sucasne_tendencie_ekonomickej_globalizacia

*4 http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2011070013

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy