Reklama
Reklama

SLOVÁ MAJÚ VEĽKÚ MOC

Počet zobrazení: 1716

 

Slová majú veľkú moc  

 

Slová majú veľkú moc,

môžu zraňovať a urážať,

môžu klamať či podvádzať,

môžu preklínať i zabíjať.

.

Nehovor slová

bez rozumu, len tak,

nevyslov slová

bez srdca, len tak.

.

Potlač slová

hnevu, zloby, 

nespravodlivej obžaloby

.

Nevyslov a zamlč slová

krivdy, nenávisti, závisti,

neľudskej krutosti.

.

Nikdy nezabudni!

Najväčšiu moc

má vždy len slovo lásky!

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy