Reklama
Reklama

Richard Sťahel: Opakom poddanského nie je kráľovské...

Počet zobrazení: 874

V republike je opakom poddanského (myslenia, správania, konania) to občianske, nie kráľovské myslenie, správanie a konanie. Inak je prinajmenšom absurdné, ak sa do kritiky poddanskej mentality púšťa hovorca inštitúcie, ktorá nielenže stáročia pomáhala túto mentalitu vytvárať a udržiavať, ale ešte aj v súčasnosti má hierarchickú nedemokratickú vnútornú štruktúru a od vzniku republiky robí všetko pre to, aby si zachovala výsady a privilégiá získané v období monarchie. To, že takúto rétoriku preberajú aj volení predstavitelia republiky naznačuje, že okrem poddanskej mentality tu je aj dosť veľký problém s rozlišovaním medzi základnými hodnotami republikanizmu a monarchizmu.

(Status na FB 2. januára 2022, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy