Reklama
Reklama

Reštrukturalizácia po novom – krátka inšpirácia pre NR SR

Počet zobrazení: 2217

Je načase naučiť vlastníkov obchodných spoločnosti hospodáriť so svojím majetkom a zároveň seriózne sa správať k štátu a obchodným partnerom, preto navrhujem:

  1. Štát by mal vrátiť veriteľom, štátu uhradené DPH z uznaných a nepreplatených pohľadávok

  2. Správca konkurznej podstaty by mal odobrať majetkové práva vlastníkov obchodnej spoločnosti vo výške dlhov a tieto rovnomerne podľa výšky neuspokojených pohľadávok rozdeliť medzi veriteľov

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy