Reklama
Reklama

Rebélia Ladislava Chudíka "Dobrô slovo Čechom a Slovákom súcim na slovo".

Počet zobrazení: 4223

V týchto dňoch spomienok na súžitie Čechov a Slovákov v spoločnom štáte otváram svoj zvukový archív a oživujem z neho jednu nahrávku, ako malú pripomienku toho - ako a čím sme vtedy žili.

Na seminári československých psychológov ešte v roku 1982, v časoch hlbokého socializmu,  predniesol Ladislav Chudík príhovor, ktorý vyvolal veľký rozruch.

dobro_slovo_.jpg

 

Nešlo o bežný seminár . Potvrdzuje to aj skutočnosť, že  v deň jeho konania sa v Bratislave  celkom výnimočne konalo aj spoločné zasadanie predsedníctiev Československej psychologickej spoločnosti pri ČSAV a Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. Členovia oboch honorácií sa seminára "povinne" zúčastnili. 

Lámal sa chlieb!  Išlo o to - posúdiť, či ovplyvňovaie správana a prežívania človeka založené na sugescii je pavedou, nástrojom ideologickej diverzie, alebo či skutočne, v línii vedeckého komunizmu pomáha ľuďom. Rôznych strážcov tam bolo vtedy neúrekom. Seminára sa zúčastnilo cca 300 českých a slovenských psychológov! 

Chudík sa vo svojom príhovore taktne vyhol odborným úskaliam, zato však ťal do živého. Jeho  „Dobrô slovo Čechom a Slovákom súcim na slovo“ reflektuje vtedajšie pomery v spoločnosti a vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi tak otvorene, šikovne a angažovane, že úzkoprsím strážcom normalizátorských súradníc spôsoboval „tráviace ťažkosti“.  Zásluhou osvietenej radaktorky Čs. rozhlasu Marty Danielovej (Beneovej) sa nám ho podarilo prepašovať do vysielania v jednej z najpočúvanejších relácií Československého rozhlasu na Slovensku (oficiálny a veľavravný názov to bol !). V mimoriadne exponovanom čase, tesne pred Vianocami. U mnohých vyvolával nielen úžas nad vyslovenou pravdou, ale aj smiech cez slzy. Samozrejme sa to neobišlo bez následkov. Na koberec straníckych orgánov chodili aktéri jeden po druhom.

Ladislav Chudík, ani my všetci ostatní sme netušili, ako sa tie pomery a vzťahy, ktoré popisuje časom vyvŕbia.

Netušili sme, že malé Československo sa rozdelí na dve ešte menšie republiky, že k slovu sa dostanú všelijakí samozvaní experti, agenti domácich tajných služieb, že múdro sa tváriaci exponenti novej  politickej moci nám predvedú „zábavnú“ rabovačku  spoločného majetku,  maskovanú cestovaním po starobylých hradoch a zámkoch, že nastane boj o spoločnú zástavu a ...

Netušili sme, že najmä tá druhá časť príhovoru bude bolestne aktuálna aj o 35 rokov, kedy nám dych berie tá naša bieda z „nevídaného blahobytu“.

Zvukový záznam jeho príhovoru môžete nájst na 

https://youtu.be/4V6NHIXAnDQ

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy