Reklama
Reklama

Pripomienka a upozornenie!

Počet zobrazení: 2562

No, dejú sa to veci, ale tak to vložím znova, je to verejný oznam a ak "sa stratí", v prípade problémov dnes na námestí nech si spytuje svedomie majiteľ tejto webstránky:

"Provokácie na zhromaždení proti základniam NATO?

Vážené dámy a páni, vážení priatelia, Ako ohlasovateľ zhromaždenia proti základniam NATO na Slovensku, ktoré sa uskutoční 9. apríla 2015 o 17:00 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, si dovoľujem obrátiť sa na Vás s touto informáciou: Určite Vám je dobre známe, že už v priebehu mesiaca marec sme sa dvakrát zhromaždili pred sochou P. O. Hviezdoslava na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Naše zhromaždenia mali vždy pokojný a slušný priebeh a aj naše ciele vyjadrené v siedmych tézach majú nenásilný charakter. Naším najvyšším cieľom je mier v Európe! Protidemonštrácia? Ako som sa ale v minulých dňoch zo sociálnych sietí dozvedel, vo štvrtok 9. apríla 2015 o 17:00 hod., sa má uskutočniť, iba pár desiatok metrov od nášho zhromaždenia, jedno iné zhromaždenie „na podporu euro-atlantickej spolupráce“: https://sk-sk.facebook.com/events/953949534616208/ . Nikomu neupieram právo pokojne sa zhromažďovať, ale fakt, že to druhé zhromaždenie sa má uskutočniť v rovnakom čase a hneď vedľa nášho zhromaždenia, vyvoláva určité podozrenia. Je očividné, že uvedené zhromaždenie je plánované ako protidemonštrácia voči nám. Preto sa dá predpokladať, že účastníci protidemonštrácie zamerajú svoju rétoriku voči nám. Nikoho nechcem upodozrievať, ale nie je vylúčené, že určité skupiny z ich zhromaždenia sa pokúsia účastníkov našej akcie provokovať k slovným alebo dokonca násilným stretom. Prídu i provokatéri? Tiež nie je vylúčené, že sa na zhromaždení objavia provokatéri, ktorí prídu s cieľom vyvolávať napätie medzi oboma zhromaždeniami. Treba si dávať pozor hlavne na provokatérov, ktorí by sa chceli zamiešať medzi účastníkov nášho zhromaždenia a snažili by sa šíriť nenávisť, napr. rasovú. Tým by nás potom pokúšali zdiskreditovať. Pamätáme sa, že už na našich predošlých zhromaždeniach v marci sa objavil početný zástup novinárov, ktorí hľadali spôsob, ako by mohli našu akciu znemožniť. Aj tentokrát budú zrejme čakať na príležitosť očierniť nás. Ak by teda prišlo k nejakým provokáciám, je isté, že by nás opísali v tom najhoršom svetle. Zostaňme pokojní! Prípadné provokácie by dokonca mohli poskytnúť dôvod aj pre verejnú moc, aby naše ďalšie zhromaždenia zakázala. Preto vyzývam všetkých účastníkov zhromaždenia, aby sa zdržali všetkého, čím by mohli vyvolať konflikty s účastníkmi protidemonštrácie a tiež aby bezodkladne hlásili všetky provokácie orgánom verejnej moci a organizátorom zhromaždenia. Rovnako apelujeme na verejnú moc, aby znemožnila poškodzovanie nášho pokojného zhromaždenia. Na marcových zhromaždeniach sme už dokázali, že dodržiavame zákony a ide nám o pokojné zhromažďovanie. My nevyhľadávame konflikty. Ešte raz opakujem: našim hlavným cieľom je mier a to nielen v Európe, ale i uliciach Bratislavy! Vladimír Malý"

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy