Reklama
Reklama

Pravda je ako liek...

Počet zobrazení: 2289


... a preto sa musí dávkovať len na predpis a v malých dávkach a tak, ako predpisujú politickí magistri. V tomto duchu historickej pravdy o SNP je priestor pre posudzovanie jeho príprav i vyvrcholenie, ale aj jeho jubilejných osláv v Banskej Bystrici, podľa aktuálnej situácie.

Predovšetkým hlavné oslavy, zhromaždenie občanov na ploche pod Pamätníkom SNP  vyhliadnutej developermi k zmene vlastníckych vzťahov k nej, boli pekné, hlavne presným ladením programu i jeho kvalitou. Spolu s kladením vencov k súsošiu vo vlastnom Pamätníku bolo dôstojné a pripravené, aj keď poslední pozvaní zástupcovia krajín sveta, ktorí sa kladenia kytíc zúčastnili, museli čakať. Bolo ich veľa.

Prejavy našich činiteľov boli rôznej úrovne, podľa postavenia a úrovne ich poradcov. Od všeobecných právd o cene slobody a bez dotyku k histórii sa vyjadril v príhovore prezident, predseda vlády nabádal učiteľov k prehĺbeniu vedomia mladých ľudí k tejto skutočne historickej udalosti a predsedovi NR SR sa na začiatku rozsypali papiere s prejavom a možno preto vyšiel z konceptu a zanadával si na predsedu VÚC B. B,. ktorý možno práve v tej chvíli vešal, či pribíjal na priečelie svojej budovy heslo, aby Američania išli domov.

Z tejto malej rady rečníkov, ktorí sa prihovorili zhromaždeným občanom, vybočil len český prezident M. Zeman. Na rozdiel od našich sa odvážil vysvetliť pojmy Übermensch a Untermensch, za čo nebude pochválený od politikov doma ani v cudzine. Iste našiel odozvu aj v našich radoch u ľudí, ktorí ešte rozumejú češtine a jeho názorom v kladnom i zápornom zmysle slova.

Až doteraz sme roky vedeli i z vlastného poznania pravdy, že v Povstaní bojovali vedľa partizánov i naši vojaci i s povolancami počas mesiacov Povstania. Že vojaci na čele so svojimi vojenskými veliteľmi bojovali v otvorenom teréne a partizáni schádzali zo svojich horských pozícií ku komunikáciám, dôležitým na presun nemeckých vojsk, aby ich ničili. Neboli vzájomne v opozícii, ale ich veliteľstvá boli inde. Že v úžine Váhu pri Strečne bojovali aj francúzski partizáni, utečenci z nemeckých zajateckých táborov a na ich pamiatku bol postavený pred rokmi pamätník na vŕšku Zvonica nad obcou. Mnohí z nich zahynuli.

Už počas mediálnych príprav terajšej spomienky na SNP čakali poslucháči i diváci RTVS (nie iných televízií) a čitatelia novín, že v tom čase odznejú i mená tých, čo stáli na čele politickej prípravy SNP, ktorí majú z dnešného jeho hodnotenia závadu v tom, že boli komunistami, a tak ich mená sa neodvážil spomenúť nik z rečníkov. I tak sme sa okrem anonymne uvádzanej SNR nedopočuli mená hlavných signatárov dohody v horárni pri Čremošnom (Lettrich, Ursíny, Josko, Husák, Šmidke, Novomeský, Horváth a Zaťko). Aj to patrí k zmenám liečebnej kúry slovenskej spoločnosti.

Vyskytli sa aj isté, nie však dominantné drobnôstky, ktoré spôsobil súčasný vojnový konflikt na Ukrajine, keď prisľúbenú účasť na oslavách SNP posunul na neskoršiu hodinu poľský prezident Komorowski, aby sa nestretol s ministrom obrany RF Šojgom a pozdravil sa s ním ako s predstaviteľom oficiálnej delegácie a korpusu hostí. Keby to bol akt jediný, súvisiaci s jeho pracovným vyťažením, tak by sa to dalo počuť, ale ak nadväzne pre lietadlo ruského ministra nebol daný súhlas preletu ponad územie Poľska a Ukrajiny, tak sa to dá čítať aj ináč. Urazili jeho ego, alebo viac, krajinu, ktorej vojaci padli na našom území? Môžeme ešte dodať že na konci oficiálnej časti boli na tribúne za členmi súboru SĽUK pripravení zaspievať členovia Alexandrovho súboru piesní  legendárnu pieseň „Vstavaj strana ogromnaja, vstavaj na smertnyj boj“,no niekto to odstrihol tak, že ich vystúpenie nepatrilo do oficiálnej časti. A bodka.

Prosím, história SNP, jeho prípravy a priebeh sa dajú čítať a vytlačiť na okraj našich dejín aj ináč, ako v uplynulých rokoch, no mená tých, čo ho pripravovali a organizovali, aj keď boli len komunistami a súčasť dejinnej reality, je nerozumné, ako to, čo dnešní aktivisti rôznych spolkov robia aktuálne, verejne a za pomoci mienkotvorných médií. Ináč by nám nerástli rady neoľudákov a neofašistov pochodujúcich občas popred Grasalkovičov palác v Bratislave.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy