Reklama
Reklama

Peter Daubner: Systematická kríza kapitalistickej akumulácie

Počet zobrazení: 1028

V škótskom Glasgowe práve prebieha klimatická konferencia OSN, ktorá má skratku COP26. Hlavným cieľom tejto konferencie je potvrdiť, že krajiny sú ešte stále ochotné drasticky znížiť do roku 2050 produkciu skleníkových plynov a zastaviť tak antropogénne otepľovanie planéty a znížiť čoraz reálnejšiu možnosť globálneho klimatického kolapsu. Emisie skleníkových plynov, napriek niekoľkým klimatickým konferenciám, však neustále a rýchlo rastú. V súčasnosti sa ich do atmosféry vypustí približne 51 miliárd ton. Každý rok. Možno je na čase priznať si, že globálna klimatická kríza je systematickou krízou kapitalistickej akumulácie, ktorej motorom je imperatív rastu. A globálny kapitalizmus je teda v tomto kontexte environmentálne neudržateľný. A že environmentálna devastácia planéty nie je náhodným výsledkom kapitalistického rozvoja, ale je vnútorným prvkom systému, rovnako integrálnym ako triedne vykorisťovanie, chudoba, sociálne nerovnosti, rasizmus či rôzne imperiálne dobrodružstvá. Asi najlepšie to kedysi vystihla Naomi Klein: „Neurobili sme veci, ktoré sú nevyhnutné na zníženie emisií, pretože tieto veci sú v zásadnom rozpore s deregulovaným kapitalizmom, vládnucou ideológiou celého obdobia, počas ktorého sme zápasili s hľadaním východiska z tejto krízy. Sme zaseknutí, pretože opatrenia, ktoré by nám poskytli najlepšiu šancu na odvrátenie katastrofy – a boli by prospešné pre veľkú väčšinu – extrémne ohrozujú elitnú menšinu, ktorá má pod palcom naše hospodárstvo, naše politické procesy a väčšinu našich hlavných médií." Riešenie problému globálneho otepľovania si preto vyžaduje porozumenie vzťahu medzi globálnym kapitalizmom a životným prostredím. Som presvedčený, že pokiaľ tento deštruktívny vzťah nepochopíme, budeme aj naďalej – tak ako doteraz – do značnej miery šliapať po terra incognita.

(Status na FB 2. novembra 2021, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy