Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Otvorený list občanom Slovenska

Počet zobrazení: 2918

Prečo spoločnosť nezaujíma rozlúštenie tak dôležitého hieroglyfu akým je TOVAR?

Marxistická definícia hieroglyfu - ekonomického vírusu, ktorý šíri nenávisť a kynoží viac ľudí ako všetky biologické vírusy dohromady:

„TOVAR = cena = hieroglyf ktorý sa zatiaľ nepodarilo rozlúštiť!“

Tento hieroglyf opísal ako kategóriu „TOVAR“ a snažil sa rozlúštiť Karol Marx v „Kapitále“. Hieroglyf však ostal naďalej hieroglyfom a ekonómia len spoločenskou a nie exaktnou vedou.

Aký je rozdiel medzi spoločenskou a exaktnou vedou?

V exaktnej vede na správne položenú otázku existuje len odpoveď áno alebo nie. Za príklad si zoberiem Koperníka. Ten si postavil otázku „slnko sa krúti okolo zeme alebo je tomu naopak?“ Pred Koperníkom bolo možné odpovedať tak i tak a pravdu mal „silnejší“. Tým, že Koperník presne popísal pohyb planét našej slnečnej sústavy dal základ exaktnej (pravdivej) odpovedi a astronómii exaktný základ.

Marx si v Kapitále položil otázku: „vykorisťuje kapitalista robotníka alebo nie?“ Jeho odpoveď je síce áno ale táto odpoveď nie je jednoznačná, pretože v jednotlivých prípadoch to nemusí platiť a teda nemá univerzálnu platnosť. Nuž a tak TOVAR ostal hieroglyfom aj počas socializmu.

Ako potom bude znieť otázka vzťahujúca sa k TOVARU: „Zisk je totožný s reálnou nadhodnotou alebo zisk je strata reálnej hodnoty?“ Všeobecne uznávaná je prvá časť otázky a na tom je založená súčasná ekonómia. Logickou pravdou však je, že „Suma ziskov v uzatvorenej spoločnosti (celosvetová spoločnosť je uzatvorená) vyjadrená v peniazoch je rovná sume strát reálnych hodnôt vyjadrených v peniazoch v tejto spoločnosti“. Zisk ako samostatná veličina nie je možný!“

Polopatistický

Každá virtuálna (právnická*) osoba ktorá vykázala zisk okradla reálnu spoločnosť!!!

Alebo aj ináč:

Zisk je pančovanie reality čím virtuálna osoba túto znehodnotí a následne časť z nej si prisvojí.

Toto je výsledok neúprosnej matematickej, teda exaktnej logiky!

*- pre fyzickú osobu -podnikateľa toto konštatovanie nemá vzhľadom na daňovú legislatívu exaktný charakter. FO podnikateľ je zmesou virtuality a reality.

Vzhľadom na uvedené, ekonómia nie je exaktnou vedou ale len a len ekonomickým bojovým (lúpežným) umením. Panoši ekonómie využívajú virtuálnu zbraň akou sú dnešné peniaze na okrádanie reality, teda človeka vo všeobecnosti. Koncentrácia nakradnutej reality v rukách virtuálnych či reálnych osôb je už len následok tejto systémovej podstaty a zdroj exponenciálne narastajúceho protirečenia v spoločnosti.

Peniaze a mechanizmus ich používania (súčasná ekonómia) sú zdrojom a šíriteľom nespravodlivosti a z toho plynúcej nenávisti po svete.

Nastal čas rehabilitovať človeka, odsúdiť a odstrániť pravého vinníka. Tak ako vojny, ani takáto „vedná“ disciplína (ktorá je v prevažnej miere ich príčinou) nemá miesto v civilizovanej spoločnosti. Je povinnosťou každého človeka ktorý chce nosiť hrdý titul „HOMO SAPIENS“ pričiniť sa o jej odstránenie.

Podrobnosti o tomto jednoznačnom, teda exaktnom tvrdení som mimo iných aktivít rozposlal v závere minulého roka rozličným osobám a inštitúciám. Dodnes na to nikto nereagoval. Pritom, táto analýza je podstatne menej náročná na pochopenie ako bola Koperníková teória a rieši podstatne závažnejší problém pre ľudstvo.

Ak sa pozrieme na situáciu z hľadiska práva potom sa jedná o ekonomickým poznaním organizovaný zločin. Zatiaľ osoby ktoré sú dnes pri spoločenskom, politickom či vedeckom kormidle o tejto pravde nevedeli. Po jej odhalení nesú pred národom a históriou za pokračovanie v tejto anti-ľudskej činnosti plnú zodpovednosť. Ak to nepochopia nech ich strestá história.

  • Podnet všetkým občanom Slovenska a ďalším, aby vybudovaním všeľudovej, rozumne organizovanej kontroly riadiacej (vládnucej) triedy, jej táto pomohla sa vrátiť k reálnej ekonómii a odpútala ju od nadvlády dnešnej, nezmyselnej virtuálnej ekonómie. Súčasná ekonómia a jej panoši stratili akýkoľvek zmysel pre realitu. Fantazmagórie v podobe štúdii „Zlatá miliarda“, „Harvarský projekt“ a pod. vrátane praktických krokov v podobe farebných revolúcii a nátlakových akcii proti neposlušným politikom a stranám sú toho svedectvom. Sme na prahu ekonomického delírium tremens a možno aj III. Svetovej vojny. To by mohlo znamenať nielen koniec hlúpej ekonómie ale aj ľudstva ako celku.

V Michalovciach 10.02.2016

Andrej Sablič

 

Doručené:

Prezident SR Andrej Kiska, e-mail: informacie@prezident.sk

Predseda NR SR Peter Pellegrini, e-mail: info@nrsr.sk

Predseda vlády SR Robert Fico, e-mail: premier@vlada.gov.sk

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková, e-mail: predsednicka@concourt.sk

Generálny prokurátor SR, Jaromír Čižnár, e-mail? GPSR@genpro.gov.sk

Predseda SAV Pavol Šajgalík, e-mail: sajgalik@up.upsav.sk

Rektor UK Karol Mičieta, e-mail: karol.micieta@rec.uniba.sk

Rektor EU Bratislava Ferdinand Daňo, e-mail:sekrrek@euba.sk

Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, e-mail: gr@rtvs.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Idioti v politike
Esencia cynizmu a pokrytectva
Budíček spoza Dunaja
OSN – dítě války
Kto sa smeje naposledy
Matovičove referendá
Návrat posolstva Novočerkaska
Trumpov „mierový kšeft“ na arabskom bazáre
Budíček spoza Dunaja
Vrtieť Justitiou
V čom spočíva „zlo“ Bieloruska?
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Naše dejiny nedôvery
Ako vyriešiť konflikt v Bielorusku?