Reklama
Reklama

Otvorený list

Počet zobrazení: 5543

Otvorený list stranám občianskym iniciatívam a osobnostiam hlásiacim sa k ľavici, k zdravému rozumu, sociálnemu humanizmu a civilizačnému pokroku, k obhajobe záujmov pracujúcich a nemajetných občanov.                                                                                                                     

Milí priatelia, funkcionári, aktivisti, osobnosti zakladatelia a funkcionári slovenskej ľavice

obraciam sa na Vás v súvislosti s rozhodnutiami globálnej oligarchie, medzinárodných korporácií, bánk a nimi ovládaných vlád USA, Izraela a Európskej komisie demontovať zbytky demokracie, nastoliť totalitu strachu, sledovania a moderného otroctva. Slovensko, Európa a- ako to pociťujem – aj celá civilizácia- sú akútne ohrozené fašistickým bankovým a korporátnym  hyperkapitalizmom. Nielen v rozvojových krajinách, ale stále viac aj v Európe, vrátane Slovenska, vlády fungujú predovšetkým ako agentúry na vynucovanie si poslušnosti pracujúcich a nemajetných občanov. Súčasne stále  viac, a stále otvorenejšie, zvýhodňujú nadnárodné banky, korporácie a monopoly. S mediálnym krytím súčasne redukujú politické a sociálne  práva a podmienky pre dôstojný život vlastných občanov. Z demokratických štátov sa stali policajné štáty, založené na korupcii, špicľovaní, odpočúvaní, sledovaní občanov, cenzúre a manipulácií s informáciami, plné exekúcii a súdneho i mimosúdneho šikanovania.

Sociálne  vrenie zastavujú vydieraním-  strachom z imigrácie a rozpútania poslednej  svetovej vojny. Stojíme zoči-voči hrozbe posledného, apokalyptického štádia imperialistickej vojny. Prakticky na všetkých kontinentoch sa rozhoreli veľké vojnové konflikty, so státisícmi mŕtvych, s miliónmi utečencov, s mučením zajatcov a používaním neľudských zbraní. Nás priamo ohrozuje občianska vojna na Ukrajine, z ktorej chcú agresívni vojnoví štváči urobiť vojnu s Ruskom a domáci jastraby do nej zatiahnuť aj Slovensko .

Priatelia,

v takejto situácií  sa možno uzavrieť pred verejnosťou a to aj ľavicovou  a obkľúčení pravicovými  dogmatikmi, antikomunistickou propagandou, vo vnútri vlastných strany a medzi jednotlivými ľavicovými stranami a občianskymi hnutiami súťažiť, kto bude hlasnejšie šermovať heslami, radikálnejšie kritizovať systém a pestovať sektárske ( elitárske) presvedčenie o jedinej správnej – vlastnej -  ceste. Vystupovať, akoby si iba jedna strana ( tá naša) sprivatizovala zdravý rozum, politický rozhľad a výhradné právo na revolučné  historické dedičstvo.

Alebo – a k tomu Vás vyzývam, - vytvoriť podmienky pre  široký ľavicový  ľudový front.  A spoločne ako volebná strana sa zúčastniť  o rok parlamentných volieb 2016 na Slovensku, inšpirovať sa historickými i aktuálnymi príkladmi. Som si istý, že rovnako  by Vám v tejto situácii  odporúčali aj všetky historicky úspešné osobnosti ľavice.

 A som presvedčený, že mnohí z Vás to cítia a vidia rovnako. Na druhej strane nie je aj  bez vás  možné zorganizovať takéto riešenie.

 Tak potrebný úspech nie je možno dosiahnuť ani sektárskym uzavretím, ani oportunistickým „otvorením sa“ pre „vyhovujúcich kandidátov“ na vlastnej kandidátke, ale politickým partnerstvom v širokom ľudovom fronte založenom na rešpekte a spravodlivých princípoch spolupráce. Otvorenom a korektnom. Na spolupráci a partnerstve  s inými stranami hlásiacimi sa k rôznym ľavicovým hodnotám, s osobnosťami a občianskymi iniciatívami, ktoré chcú pomôcť pracujúcim, nemajetným sociálne odkázaným.

Považujem za politickú hlúposť zaplatiť štátnej kase napr. 5x 16.666 eur ( cca 83 000 Eur – 2,5 milióna korún)) a nechať ich prepadnúť lebo žiadna kandidujúca strana neprekročí 3% hranicu . Namiesto toho, aby slovenská ľavica dostala štátny príspevok, ktorý by bol najmenej 1 500 000 eur (45miliónov korún). Slovenskej ľavici musí postačovať aj  150 miest pre prezentáciu osobnosti ľavicového hnutia, vzdelaných a skúsených kandidátov. Pri kvalitnej informačnej kampani, demonštrovaní politického zdravého rozumu a korektného správania sa navzájom i navonok je tiež reálnejšie prekročenie 5% hranice a  získania 8 alebo i viac poslaneckých mandátov. Určite je takáto možnosť väčšia, ako keď sa hlasy rozdelia a strany a kandidáti budú vzájomne „bojovať“ proti sebe!

Ponúkam Vám svoje sily i schopnosť zorganizovať skúsených odborníkov pre fungovanie a úspech  celého projektu. Kľúčovým pre udržanie dôvery budú osobné garancie pre dodržiavanie dohodnutých princípov a pravidiel. Možno najväčším súčasným problémom slovenskej ľavice je absencia vzájomného rešpektu a autorít, ktoré by neboli v podozrení z ideologickej úchylky alebo zo zištného konania.  Preto by sa členmi volebnej strany mohli stať len všeobecne rešpektované  osobnosti slovenskej ľavice ( rád by som hlásil aj ja), ktoré sa záväzne a písomne zaviažu, že nebudú ani kandidovať, ani vyvíjať politickú činnosť mimo volebnej strany. Ich nominácie by boli záležitosťou jednotlivých zúčastnených subjektov a menovanie dohodou spoločnej konferencie. 

 Kandidáti teda zostanú členmi strán, ktoré ich delegujú. Volebná strana by teda nebola žiadnou politickou konkurenciou združeným stranám. Masové členstvo by si ponechali jednotlivé ľavicové strany.  Prehľadné pravidlá, spravodlivé riešenia by boli viazané na vopred dohodnuté pravidlá a činnosť volebnej strany by podliehala verejnej kontrole. Včas urobené rozhodnutia by umožnili organizačne zabezpečiť  prípravu, účasť a zrejme aj lepšie volebné výsledky ako v minulosti. Umožnili by organizovať aj primárne voľby, zabezpečiť finančné a iné zdroje pre volebnú kampaň. Podrobnejšie pravidlá si tiež vyžadujú okrem politických skúseností, právneho, sociologického a filozofického vzdelania aj veľký objem precíznej  práce a politických vyjednávaní, čo sa bez mandátu nedá urobiť resp. bolo by to mrhaním úsilia, energie a času.

Spochybňovanie možnej spolupráce – vzhľadom k nepopierateľným výhodám navrhovaného riešenia – bude namierené na presadzovanie alebo naopak kritiku radikálnych programových téz a hesiel. To má znemožniť ( a znemožnilo by) dohodu. Politický radikalizmus a purizmus ( volanie po ideovej „čistote“), v podmienkach v ktorých nebude možné dosiahnuť výsledok, zaručujúci účasť vo vláde a realizáciu programových cieľov, je však zbytočným predvádzaním sa „teoretikov“ . Nemá zmysel a nemá ani žiaden  efekt...

 Preto navrhujem jednoduchý volebný program, odvodený z celospoločenského záujmu. Žiadať dôsledné a nekompromisné zabezpečenie ústavných práv – práva na prácu, práva na dôstojný život  (na bývanie a  sociálnu bezpečnosť dôchodcov, rodín s deťmi, invalidov), práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a vzdelanie). Som presvedčený, že verejnosť by ocenila aj záväzok budúcich poslancov, nie formálne, ale prakticky kontrolovať nakladanie s majetkom štátu, vrátane privatizácie a privatizovaných podnikov.     

Vážení priatelia,

dúfam, že prejednáte tento návrh a vyjadríte sa k nemu tak, aby bolo možné k májovým oslavám Sviatku práce oboznámiť verejnosť s novou iniciatívou. Dajte stále viac znepokojenej verejnosti nádej na politicky racionálnu iniciatívu, na  reálnu alternatívu k formálnej „ľavici“ sponzorovanej oligarchami monopolizujúcej si ľavicový priestor. Prispejete k tomu, aby  ľavicová rétorika neslúžila na  krytie  korupčného  správania a splácanie záväzkov sponzorujúcim oligarchom.

 Som pripravený Vám na Vašej straníckej pôde zodpovedať otázky, spojené s touto iniciatívou. Vyzývam Vás k strategickému rozhodnutiu. Volebná strana s vašou podporou je, domnievam sa, jedinou reálnou cestou k dôležitému politickému úspechu. A naopak pred ľavicou iniciatívou, neschopnou vytvoriť široký ľavicový a ľudový front  je veľmi pravdepodobne už vyšliapaná cesta  za úplný okraj politického diania, sektárska izolácia a postupný zánik....

Máte právo sa rozhodnúť, pokrokové myšlienky sú také silné, že prežijú aj Vaše zlé rozhodnutie. Nie teraz a tu, ale mnohé roky neskôr, za cenu ďaleko väčších obetí zvíťazia. Rozhodujeme však spoločne aj o tom, ako ostane zapísaná táto generácia  na Slovensku.

 A to bude Vaše suverénne rozhodnutie!.

                                                                                                                                      Juraj Janošovský

 Pozn. S obdobnou výzvou, s upraveným textom ale nie obsahom,  sa obraciam priamo aj na delegátov zjazdu KSS (zvolaného na 11.4.2015) ako stranu spravidla s najväčším nedostatočným výsledkom.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy