Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

O logike sporov

Počet zobrazení: 3581


Rozlíšme vecné a ideologické spory!

Vo vecnom spore, v spore o tom, ako sa veci majú, sporiace sa strany viac menej rešpektujú tie isté kritériá intelektuálnej poctivosti. To znamená, že sa zhodnú na pravidlách zisťovania faktov, zhodnú sa aj na tom, čo považujú za zdôvodnenie a čo nie. Dejiny ktorejkoľvek vedeckej disciplíny však ukazujú, že napriek zhode o kritériách pravdivosti, zostáva dosť miesta pre spory. Jednoducho, svet je dostatočne zložitý a zrejme nikdy sa nepremyslíme k jeho definitívnemu obrazu.

Ideologické a svetonázorové spory sú primárne spormi o hodnotách a normách, nie spormi o faktoch a ich súvislostiach. Ich jadrom sú spory o tom, ako by veci mali byť, nie o tom, ako veci sú. Resp. spory o stave vecí, o faktoch a súvislostiach, sú podriadené sporom o hodnotách a normách.

Základom každej ideológie, každého svetonázoru, sú presvedčenia, ktoré vyznávači danej ideológie, daného svetonázoru, považujú za samozrejmé, ktoré nepovažujú za potrebné dokazovať.

Čo je však samozrejmé v jednom svetonázore, je otázne v inom svetonázore. Ideologické a svetonázorové spory obvykle prebiehajú ako úsilie tomu inému vnútiť svoje samozrejmosti. To je aj dôvod, prečo ideologické spory tak ľahko upadajú do vysvetľovania päsťami. Vnútiť ako vnútiť, veď keď niekto nechce prijať moje pravdy po dobrom, tak ich bude musieť prijať po zlom.

Aj ideologické spory však môžu v sebe obsahovať momenty racionality. Racionálna diskusia tu spočíva v objasňovaní predpokladov a dôsledkov prijatia určitého svetonázoru. Môže ísť aj o vzájomné objasňovanie si stanovísk: o názoroch iných obyčajne máme falošné predstavy. Ideologické diskusie však veľmi ľahko môžu nadobudnúť analogickú štruktúru ako propagandistické vojny. V nich chceme svojich utvrdiť v ich pravde a zneistiť, zmiasť protivníka.

To je však už o psychológii, nie o logike. 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Viac od autora

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Matovičove referendá
Idioti v politike
Esencia cynizmu a pokrytectva
Kto sa smeje naposledy
Čas na nových 2 000 slov
Návrat posolstva Novočerkaska
Ad.: Idioti v politike
Čo dnes zasejete, to budete v budúcnosti žať!
Matovičove referendá
Budíček spoza Dunaja
Vrtieť Justitiou
Idioti v politike
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Covid - Rozdelená spoločnosť