Reklama
Reklama

Námet na scenár

Počet zobrazení: 3337

Na začiatku sa chcem ospravedlniť, pretože som nikdy pred tým scenár a ani námet na scenár nepísal, takže určite nebude spĺňať všetky zaužívané postupy a požiadavky, preto ma nesúďte prísne. Je to námet ku krátkemu TV - spotu. Teraz už k scenáru.

Prvá scéna:

Nedeľa niekde na slovenskom vidieku, kamera sníma ľudí, ktorí za hlaholu zvonov vychádzajú z kostola a zameria sa na jednu rodinu, ktorú tvoria otec, mama a sedem ročný syn. Pokojne prechádzajú ulicou, keď tu pri krčme otec povie: skočím s kamošmi na jedno-dve. Kamera si všíma tváre matky a syna, ktoré prezrádzajú napätie a neistotu, ale to už otec mizne za dverami miestnej putiky.

Druhá scéna:

O niekoľko hodín neskôr sú matka so synom sami doma, venujú sa písaniu domácich úloh, príprave do školy. Zrazu počuť buchot a hlučné otváranie dverí. Opitý manžel a otec sa vracia domov z krčmy. Kamera si opäť vyberá detaily tvárí matky a syna, na ktorých napätie a neistotu vystriedal strach a predtucha zlého. Počuť ako muž zreve: ako to, že žena nečaká na muža pri dverách?

Tretia scéna:

Kamera je statická a všetko sleduje spoza chlapcovho chrbta. Matka rýchlo vstáva od písacieho stola, ponáhľa sa za manželom, chlapec sa díva ako jeho matka za sebou zatvára dvere na izbe. Za sklenou výplňou dverí vidno ako k ženinej siluete rýchlo pristupuje jej manžel a otec chlapca. Padne prvý úder, po druhom žena padá na zem, muž sa k nej zohne a ďalej ju udiera päsťami, potom nasledujú kopance a opäť päste. Všetko je to sprevádzané mužovými hrubými a vulgárnymi nadávkami. Žena po každom údere vykríkne plače a stoná. Chlapec sa vo svojej izbe pri pohľade na dvere chveje. Otec vojde tackavo do synovej izby, je zadýchaný a kalným pohľadom opilca pozerá na chlapca. Syn sa ho s rozochveným hlasom a plačom opýta: a kde je mama?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy