Reklama
Reklama

Nadprávo

Počet zobrazení: 2760

Vystúpenie kolegyne, poslankyne Národnej rady Sloveskej republiky Lucie Žitňanskej, vo víkendovej diskusnej relácii, považujem za skutok, ktorý nemožno tolerovať v mene názorovej plurality. Pani poslankyňa, sama vzdelaním právnička, vie veľmi dobre, že dôvera v súdny stav sa buduje ťažko, ale stráca veľmi ľahko. Preto ako nie-právnik, ale ako občan a vďaka podpore voličov aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, nechcem a nebudem mlčať, keď kolegyňa Žitňanská cynicky a vedome vnáša do nezávislého súdneho prostredia primitívne vášne a polarizuje súdnictvo iba preto, aby dosiahla svoje partikulárne politikárske ciele.

Pre voľbu členov Ústavného súdu zákon určuje presné pravidlá a Národná rada Slovenskej republiky ich dôsledne rešpektovala. Ak vo voľbách kandidáti podporovaní kolegyňou Žitňanskou neuspeli, neznamená to ani ich odbornú diskvalifikáciu, ani zbavenia práva vykonávať svoje povolanie. Iba nepresvedčili dostatočný počet poslancov, že im treba dať dôveru a že majú potenciál naše súdnictvo skvalitniť. A niektorí možno nepresvedčili práve preto, že vo vysokých funkciách strávili už mnoho času a teda dnešný stav súdnictva je aj vizitkou ich práce.

Pre kolegyňu Žitňanskú je však nezvolenie jej favoritov dôvodom, aby hrubo útočila na odbornú kompetentnosť kandidátov, ktorí uspeli. Pre kolegyňu Žitňanskú nie je zaujímavé, čo si myslia desiatky jej parlamentných kolegov, pretože ONA je majiteľkou jediného „správneho“ právneho názoru. Kolegyňa Žitňanská skrátka stojí kdesi vyššie, ako my, obyčajní smrteľníci, právnici i neprávnici, občania i poslanci – ona je NAD právom...

Kolegyňa Žitňanská mala svojho času možnosť veľmi efektívne uskutočniť svoje predstavy o kvalitnom súdnictve. Bola ministerkou spravodlivosti a predtým aj štátnou tajomníčkou na ministerstve vnútra. Namiesto premyslených a potrebných krokov na dosiahnutie vymožiteľnosti práva narobila sporné personálne rozhodnutia a skutočne naplno sa venovala iba svojmu osobnému boju s predsedom Najvyššieho súdu. Keď mala konať, rečnila, dnes, keď je jej úlohou v parlamente rečniť, rozdáva rozumy ako by mali konať iní.

Keby išlo o oblasť, ktorú slovenská verejnosť nevníma tak citlivo a ktorá nemá priemet na kvalitu života celej spoločnosti, povedzme keby šlo o prevádzku nármorných lodí, bolo by zábavné sledovať ten o dva takty zmeškaný aktivizmus kolegyne Žitňanskej. Vari aj jej NADprávne poslanie by sa mohlo uplatniť trebárs pri formulovaní legislatívnych pravidiel pre ťažbu nerastov v otvorených moriach, prípadne na iných planétach...

Ale jej cielenú deštrukciu slovenského súdneho systému treba rázne odmietnuť. Pre pani poslankyňu sú to možno len verbálne exibície v čakárni medzi prestupom zo strany do strany, ale pre poslancov, ktorí majú voči svojim voličom zodpovednosť aj za zlepšenie stavu nášho súdnictva, je naprávanie toho, čo pani poslankyňa svojimi demagogickými a populistickými táraninami spôsobí, neobyčajne ťažké a náročné.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy