Reklama
Reklama

Na margo diskusií k ankete „Najväčší Slovák“

Počet zobrazení: 6044

Ako Slováci zmenili prevádzkové predpisy v Pekle.

Sv. Peter vraj chodieval do Pekla na obhliadku dodržiavania predpisov Ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Raz ročne – podľa Zmluvy platnej odvekov.

Čerti sa zakaždým pred ohlásenou návštevou čertovsky snažili vyčistiť všetky pekelné zákutia od smetí, sadzí, síry, atď. – pretože v Zmluve je zakotvemé „Ak budú odstránené všetky nedostatky zistené pri obhliadke z minulého roku a nebeskí vyslanci nenájdu žiaden nový nedostatok  Nebesá stratia navždy  právo vykonávať návštevy v Pekle.“

Minulého roku tiež prebehla takáto obhliadka. Nebeskí vyslanci prešli všetky pekelné suterény, ale poznámkové notesy mali prázdne. Všetky nedostatky boli odstránené a žiadne nové sa neobjavili. Sv. Peter začal byť nervózny. Asistent, archanjel Gabriel ho však upokojoval “ešte máme pred sebou tú halu, kde je toľko kotlov, koľko je národov na Zemi. Tam sme vždy niečo našli.“

Zašli teda tam, všetko bolo čistučké a vyleštené, kotly krásne usporiadané v uličkách, žiadne splodiny, dokonca aj vetranie a klimatizáciu si tam čerti zaviedli. 

Pri každom kotle stál jeden službukonajúci čert, ktorý mal na starosti receptúru.  Každý z nich sa vyslancom úctivo poklonil a pozdravil ich pozdravom „Na večné časy“. Pri jednom kotle však bolo miesto pre čerta prázdne!

fra_angelico_peklo2.jpg

Sv. Peter sa potešil a hneď si začal robiť poznámky:

„Vážne porušenie technológie pekelnej prevádzky. Riziko ohrozenia dôstojného výkonu Božej spravodlivosti a potrestania hriešnikov.“. Porušenie princípov zásluhovosti skutkov, väčných múk, , ... „  mrmlal si pod fúzami.

„Omyl“ oslovil Lucifer Sv. Petra.

„Tu sa varia Slováci“ povedal.

„No a čo?“ pýta sa Sv. Peter.

Lucifer sa rozrečnil:

„V rámci racionalizácie a automatizácie pekelnej prevádzky sme vykonali Audit pekelných procesov a miesto pri tomto kotle sme rozhodnutím Správnej rady zrušili.

Máme historicky overené, výskumne i experimentálne dokázané a mojimi dozorcami opakovane potvrdené, že ak niektorý z hriešnikov tohto národa vystrčí kotrbu z toho kotla von, tí druhí čo sa tam s ním varia, ho zaručenie stiahnu späť.“

... a tak nebesá stratili v roku 2018 "na večné časy" právomoc dohliadať na pekelnú prevádzku. Dôsledky sa začínajú prejavovať už začiatkom roku 2019. 

Pán s vami priatelia! 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy