Reklama
Reklama

Masírovanie Slovače.

Počet zobrazení: 2384

     Nezadržateľne sa blížia termíny volieb na rôznych stupňoch a do rôznych funkcií. Adekvátne k termínom  začínajú  rôzne kampane.  Prvé v poradí  sú voľby do  VUC. Kandidáti  rozposielajú materiály  v ktorých  velebia seba a kritizujú  protikandidátov. Nuž  nič proti  ich spôsobom,  ak by si to platili  z vlastných, rozumej  osobných zda-nených prostriedkov.  Žiaľ  pravda  je taká,  že vo väčšine  prípadov sú  za  ich  kandidatúrou stranícke centrály, v lepšom prípade vraj nezávislé združenia. Politické strany sami sebe zákonom určili objem „príspevkov“ štátu, teda našich peňazí, vraj podľa úspešnosti vo voľbách. Financovanie nezávislých združení je prevažne ešte menej čitateľné.

Nastupujú preto paradoxné, ba až smiešne situácie, keby to však v podstate nebolo tragické. Združenie politikov ktoré je v slovenskom parlamente deklaruje: ZRUŠME VÚC. My nepostavíme žiadnych kandidátov, lebo žiadnym spôsobom nechceme konkurovať nezávislým, ktorí v týchto voľbách kandidovať môžu. Aký je ich postoj ? Kde je ich aspoň legislatívny návrh na zrušenie VUC, keď ich hlavný predstaviteľ je už  druhé volebné obdobie v parlamente ?  Nemal  dosť času, alebo  mal  a  má iné záujmy ? V inom materiály som sa dočítal, že kandidát na predsedu VUC podporo- vaný  istou politickou stranou citujem :  Aj vďaka  jeho kriku v  europarlamente  sa podarilo  uvoľniť  z eurofondov  na revitalizáciu  Tatier 250  miliónov  eur. Pôvodne nemali dostať Tatry ani cent. Taký hrdinský bojovník by nemal opäť kandidovať na ten istý post, z ktorého urobil (naozaj) toľko dobra pre Slovensko a mohol by ho robiť naďalej ? Alebo je už do v europarlamentu takpovediac nezvolitelný ? Veď jeho rodná strana zastáva názor, že len jeden mandát na jednu funkciu je to správne.

Kto v dnešnej dobe vyspelých technológií vôbec prizná pravdu, že potreba fyzickej ľudskej práce sa zákonite znižuje ? V každej generácii, v každom národe sa rodia ľudia s rôznymi schopnosťami a s rôznym nadaním. Nie všetci ľudia sú a budú inžinieri, doktori, programátori, umelci a pod. Raz aj u týchto profesií môže vzniknúť nadbytok !  Prečo tým ostatným sľubujú zamestnanosť a iné výhody, ktoré nie je reálne možné v dnešnom systéme splniť ? Lebo istú časť populácie, teda voličov treba neustále masírovať !!!  Aj za cenu, že k volebným urnám príde menej ako polovica oprávnených voličov a kandidát bude zvolený väčšinou, napr. dvoma, troma hlasmi. Budú to demokraticky zvolení kandidáti v spoločensky nepotrebných nadby- točných funkciách s príjmom, ktorý si opäť sami demokraticky odhlasujú.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Milujeme Slovensko - 2 ?

Jednou  z posledných  viet  predchádzajúceho príspevku  bola veta  :  Naši volení a platení zástupcovia sa v tejto  téme akosi stratili. Snažil som sa stručne popísať situáciu slovenských rádií v našom éteri. Ešte treba dodať sú to slovenské rádiá ? Televízne  stanice  sú   z programového  hľadiska  na tom  ešte  horšie, aspoň  že  z vlastníckeho hľadiska je situácia jasná. V ostatnom čase ma zaujala aj schizofrénia jedného TV vysielateľa. Na jednom svojom novom kanále vysiela i reláciu s názvom : Staré  dobré  časy.  Pozvaní hostia  tam  verejne  vyjadrujú  nesúhlas  z obsahom televíznych programov, kde  podľa  nich  počnúc správami  a končiac filmami  je uprednostňované  násilie. Ďalšie ich 3 kanály však tento názor totálne ignorujú. Nuž   schizofrénia ako vyšitá !

Písať o tlačených (printových ? ) médiách považujem z obidvoch pohľadov  za stratu  času - môjho i  za stratu  času  čitateľov tohto blogu.  Knižnú tvorbu, jej  propagáciu, obsah  či kvalitu  prenechám na  fundovanejších .  Ďalšou, zatiaľ  najmodernejšou technológiou je internet. Priestor na šírenie skoro čohokoľvek. Tu si dovolím jednu poznámočku.  Poznáte ten  slovný zvrat :    Dať tomu slovenčinovi po bokovi !  Niektoré sociálne siete, ale aj diskusné blogy tento slovný zvrat naplno potvrdzujú. Situáciu v iných  oblastiach slovenskej  kultúry, či kultúrnosti  som sa  snažil  popísať v dvoch príspevkoch z júna tohto roku pri príležitosti MDD.

                      Pre mňa nezodpovedanou otázkou ostáva názov blogu.

Vieme  popísať  či vôbec  a  ak áno, tak  ako sa  prejavuje  náš  vzťah k našej vlasti ? Každý kultúrny národ mal svoje osobnosti, ktoré boli vzorom a svojim spôsobom boli vodcovia.  Aj  Slovensko  ich v minulosti  malo. Boli to ľudia z oblasti vedy, kultúry, literatúry, športu a pod. Žili istými hodnotami  a presadzovali ich. V dnešnom svete sa to  však  akosi „ nenosí “. Vraj  kult  osobnosti, diktatúra.  Profesia  politik  je  skôr nadávkou ako synomymom slušného morálneho človeka. Ja ich však neľutujem. Žnú to, čo zasiali. Majú byť práve takýto ľudia so zjavným nezáujmom o vývoj a rozvoj slovenskej kultúry v čele spoločnosti ? Nerobím žiadnu predvolebnú kampaň. Kultúru tvoria nielen politici. Rôznych  spolkov, združení  a neziskových organizácií je ako maku. Určite v nich pracujú, či pôsobia oveľa vzdelanejší, skúsenejší a rozumnejší ľudia ako som ja ?  Ich tento stav nezaujíma ?  Majú vtlačenú pečať materializmu ? Dnes už nie marx-leninského, ale toho kapitalistického z počiatku 18. storočia ?

Viac od autora

Blogy a statusy