Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Má terorizmus príčiny?

Počet zobrazení: 3949

Nepatrí sa laikovi vynášať súdy nad vojnou o Sýriu, ani o jednotlivých teroristických činoch, ktoré sa dejú v dosť rýchlom slede, no skutočnosť, že nik z odborníkov na arabský svet sa do horúcej témy problémov s ich dôsledkami nepúšťa, vznikol priestor na vyslovenie osobných názorov aj jednoduchým občanom, ktorých to celé a silno znepokojuje.

Predovšetkým dôsledky, ktoré v tejto oblasti sveta so znepokojením vníma aj časť našich politikov, majú svoje mnohoraké príčiny, ktoré pre ich zložitosť a históriu nemôžu byť posudzované európskymi či americkými hodnotovými štandardmi demokracie. Veď národy žijúce v tejto časti sveta nepoznali a nezažili demokratické režimy vo všeobecnosti, ani voľby ako spôsob vyberania ľudí schopných riadiť štát. Má len delegovaných tým najvyšším vládcom s absolútnou zákonnou a výkonnou právomocou od boha. Nebyť prírodného bohatstva záujem mocností sveta o tieto krajiny by bol rovnaký ako o tie, ležiace na africkom kontinente ponechané na samovývoj už mnohé roky, keď formálne  skončil poručenský mandát koloniálnych mocností.Za ropu a plyn, ťažených starými a známymi spoločnosťami a v rámci dohôd s vládcami sa platí najčastejšie zbraňami, alebo výstavbou mrakodrapov a infraštruktúry na dovolenkové účely, pretože domáca elita v týchto štátoch fyzickej práci nikdy neprivykla, ale obchod ich baví. A k manuálnej práci  prichádzajú robotníci z Indie či Srí Lanky, či Pakistanu.

Len občas, možno omylom , sa v médiách objavili drobné správy o nevraživosti medzi náboženskými skupinami šíítov a sunnitov, prípadne medzi inými náboženskými skupinami a vôbec nie v ponímaní a chápaní rozdielov medzi kresťanskými náboženskými spoločenstvami v Európe, prípadne na americkom kontinente, pretože vždy doteraz niekomu z nich bolo ukrivdené a trpeli. Táto skutočnosť vrcholiaca vo fanatizme znamená vieru v posmrtný život so všetkými dobrotami, ktorými bude bojovník za pravdu islamu odmenený v raji. Môže to byť nakoniec príčinou, že v mene Alaha páchajú sa hrozné samovražedné činy osobami pripravovanými teraz už aj na civilné či občianske ciele v našich európskych mestách. Pritom sa menia len spôsoby, ktoré trvalo znepokojujú bezpečnostné orgány našich  štátov a agentov. O tejto kategórii a formách nábožensky doložených nepokojov a terorizme sa nehovorí, alebo ak, tak len v najvyšších kruhoch spoločnosti. Ale prečo sa potom hovorí, že islam je náboženstvo pokoja a charity bohatých moslimov? Možno, ale nie voči inak veriacim.

Hĺbku náboženského citu ortodoxných moslimov môžeme sledovať z toho mála obrázkov, ktoré vidíme, ako sa modlia a z milióna veriacich, ktorí každým rokom putujú z mnohých štátov sveta islamu do Mekky, aby sa klaňali posvätnému kameňu, z ktorého odletel Mohamed do neba. Pritom púť do Mekky je povinná pre každého moslima aspoň raz za života.

Ak uznáme, že náboženská nevraživosť, ktorá v moslimskom svete zjavne i skryte  pretrváva a vždy sa niektorá vetva islamu cíti ponižovaná, alebo utláčaná predstaviteľmi inej, ktorá práve vládne (nebohý Hussajn v Iraku), alebo tak v Sýrii (prezident Asad), kde ide o budovanie sekulárnej spoločnosti a zníženie  vplyvu  náboženských vodcov imánov. Je možnosť svetových mocností to využiť v svoj prospech. Pochopiteľné je, že sa taká tendencia nemôže pred ľuďmi verejne prezentovať a tak sa pravé príčiny zatajujú a zneužívajú až stupňujú  do súčasnej podoby, kedy nemôžu dôjsť k riešeniu ani hlavné svetové mocnosti. Markantne to zaznieva práve aktuálne zo Sýrie, kde proti režimu súčasného prezidenta Asada, vzdelaného lekára, sú rôzni odporcovia s rôznymi často protichodnými požiadavkami spojenými s jeho odchodom z politiky. Ten by bol možný ,no pokoj do krajiny by nepriniesol, pretože opäť by boli nespokojní tí, ktorých požiadavky by neboli splnené vládou nastolenou zvonku, čo je badateľné v Afganistane i v Iraku, ktoré rovnako prešli zmenami bez spokojnosti pre všetkých.

Tieto fakty by boli neúplné, keby sme nechali bez povšimnutia záujmy mocností, hlavne Ruska a USA v celom procese. Rusko, ako svetová veľmoc, aj keď sa mu to postavenie po rozpade ZSSR dnes politicky a ekonomicky upiera, má predsa svoje záujmy byť napr. prítomné v oblasti Stredozemného mora, ktoré režim Asada podporuje, a platí to i opačne. Veď anexia Krymu (prinavrátenie) pod zvrchovanosť Ruska patrí do tejto kategórie záujmov a stačí pohľad na mapu, aby to bolo jasné aj tým, ktorí záujem Ukrajiny preniknúť do európskych, najmä bezpečnostných štruktúr spojili s príležitosťou dostať sa bližšie k Rusku. Vedia, že to už možné nebude, akokoľvek budú hrozby  pre Európu a jej civilizáciu  zo strany Ruska dramatizovať aj bez konkrétnych dôkazov.

Ak Rusko je za zachovanie legitímnej, riadne zvolenej vlády v Damasku a spolu s Iránom koordinuje operácie proti okupácii severnej časti Sýrie teroristami z ISS, USA podporujú síce boj proti teroristom, ale žiadajú aj odchod prezidenta Asada z krajiny. Čo by bolo po ňom, to nevedia .

Je veľa otázok, na ktoré si nedovolia odpovedať ani vysokí predstavitelia EÚ, ktorých teraz hlavne zaujíma osud utečencov a spôsob ich rozmiestňovania po Európe. Hlavná starosť  ale súvisí so zmenou taktiky islamistov vraždiacich a trvalo traumatizujúcich občanov západnej Európy. Ale hľadať korene tohto hrozného fenoménu doby treba v pokusoch demokratizovať  režimy na Blízkom východe, čo by vážne oslabilo vplyv islamu na vrchole moci, pretože zatiaľ dochádza k domino efektu a exportu teroru proti Francúzsku, Belgicku a teraz Nemecku.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy