Reklama
Reklama

Ladislav Kamenický: Malo to byť spoločenstvo rovnoprávnych štátov

Počet zobrazení: 851

O nás bez nás?!

Zrušenia práva veta členských krajín EÚ a hlasovanie kvalifikovanou väčšinou by mohlo  znamenať až koniec EÚ!

V poslednom období sledujeme snahy najmä veľkých členských štátov EÚ o zmenu pravidiel pri rozhodovaní o citlivých otázkach v EÚ z jednomyseľného hlasovania (právo veta) na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou.

O ktorých citlivých otázkach sa hlasuje jednomyseľne, t.z. každý jeden z 27 členských štátov EÚ musí s danou vecou súhlasiť, resp. ho môže vetovať (odmietnuť):

• spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – napr. prerozdeľovacie kvóty na migrantov

• udeľovanie občianstva v EÚ

• členstvo v EÚ

• harmonizácia daňových predpisov

• rozpočet EÚ - vlastné zdroje financovania

• niektoré predpisy v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí

• harmonizácia sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany

Čo by znamenalo rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou?

Návrh Európskej komisie by prešiel, ak za návrh zahlasuje 55 % členských štátov, čo v praxi znamená 15 z 27 členských štátov, ktoré zastupujú najmenej 65 % celkového počtu obyvateľov EÚ

Na objasnenie, prečo je hlasovanie kvalifikovanou väčšinou nebezpečné, uvediem aspoň 2 príklady:  

1. Predstavte si situáciu, ktorú sme už raz zažili. Hlasovalo by sa o prerozdeľovacích kvótach na migrantov. Pri jednomyseľnom hlasovaní Slovensko pod vedením Roberta Fica dokázalo spolu s ostatnými krajinami V4 takéto prerozdeľovanie migrantov zastaviť.

Ak by však platilo pravidlo hlasovania kvalifikovanou väčšinou, tak by stačilo len 15 krajín EÚ so 65 percentami obyvateľov, aby prehlasovali napr. 12 najmenších krajín (vrátane Slovenska), ktoré by napr. s prerozdeľovaním migrantov nesúhlasilo. Výsledkom by bolo, že napriek nesúhlasu Slovenska by nám iné štáty EÚ mohli poslať migrantov!

2. Daňová politika ako zdroj príjmov každého štátu je veľmi citlivou oblasťou. Predstavte si, že by EÚ začala určovať Slovensku výšku daňových sadzieb, a to bez súhlasu Slovenska (veľké členské štáty EÚ by nás prehlasovali). Mohlo by to spôsobiť až rozvrat verejných financií a neschopnosť štátu splácať svoje záväzky.

Tých príkladov by sa dalo uviesť oveľa viac…

Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v EÚ môže znamenať rozhodovanie štýlom „O nás bez nás!“

Predstavte si, že by veľké krajiny EÚ robili rozhodnutia o veľmi citlivých otázkach bez súhlasu niekedy až dvanástich iných členských štátov, mohlo by to časom reálne znamenať až rozpad EÚ!

EÚ mala byť spoločenstvom rovnoprávnych štátov, čo sa, žiaľ, časom zmenilo. Ak malé členské štáty EÚ budú súhlasiť s hlasovaním v citlivých otázkach kvalifikovanou väčšinou, tak sa vzdajú veľkej časti suverenity vlastného štátu a konajú v rozpore so záujmami vlastného štátu.

Som veľmi zvedavý, ako v tejto zásadnej veci bude postupovať Hegerova vláda!

(Status na FB 21. júla 2022, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy