Reklama
Reklama

Kazisveti v akcii

Počet zobrazení: 3747

Teoretici - sociológovia, ekonómovia a možno aj politológovia - sa obvykle zamýšľajú nad tým, čo by mali robiť politici, keď chcú svoju krajinu postaviť na nohy, keď chcú zlepšiť jej fungovanie, urobiť jej inštitúcie ľudskejšími, prehľadnejšími a efektívnejšími. Radia im teda, čo majú podniknúť, ako vytvoriť podmienky, ktoré umožnia, aby sa čo najväčší počet ľudí mohol v danej krajine cítiť dobre.

Rady, ktoré experti politikom poskytujú, sa síce od seba odlišujú, dokonca môžeme povedať, že tam, kde sú traja radcovia, tam politik dostane štyri rady. Dobrá vôľa sa však cení, a to najmä vtedy, keď je formulovaná po dôkladnej analýze a vyhodnotení historickej skúsenosti tých krajín, ktorým sa to podarilo. Naozaj, sú krajiny, kde pred storočím boli na tom „zle“ a dnes sú na tom „lepšie“ alebo dokonca „dobre“.

Dnes však rady smerujúce k spoločnému dobru akoby vyšli z módy. Dokonca sa zdá, že v súčasnosti si väčšina politikov kladie nie otázky ako svet „zlepšiť“, ale skôr otázky ako ho „pokaziť“. Zrejme by sme mohli dlho diskutovať o tom, politici ktorej krajiny najlepšie ovládajú umenie zničiť vlastnú krajinu. Nech už sa rozhodneme pre ktorúkoľvek krajinu, jej prvenstvo bude tesné. Kazisvetom sa dnes darí skoro všade. Mnohí sa zhodneme, že umenie zničiť vlastnú krajinu v súčasnosti asi najlepšie ovládajú ukrajinskí politici, i keď ani politici iných krajín sa nimi nedajú zahanbiť.

Skúsme teda sformulovať niekoľko elementárnych pravidiel, ako zničiť vlastnú krajinu:

1.   Neustále zdokonaľuj umenie ako presmerovať prostriedky zo štátneho rozpočtu na súkromné kontá!

2.    Prijímaj rozhodnutia, ktoré čo najviac rozoštvú spoločnosť!

3.   Nestrácaj čas diskusiami a rokovaniami!

4.   Čo sa dá riešiť mocensky, to rieš mocensky!

5.   Neustále urážaj svojho protivníka!

6.   Zatiahni svoju krajinu do sporu so susedmi, pokiaľ sa to nepodarí so všetkými, tak aspoň s jedným!

Týchto šesť pravidiel je len základ. Každý dobrý kazisvet ich ovláda viac. Dokonca k tomu, aby ich ovládol, poradcov ani nepotrebuje. Veď kto vie, ten vie! 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Viac od autora

Blogy a statusy