Reklama
Reklama

Kamienkom do stojatej vody

Počet zobrazení: 1647


Aj keď je leto, horúco, pod myšlienkový kotol priložil maďarský premiér V. Orbán, keď iste v súčasnej politike zorientovaný nabáda „k pochopeniu tých systémov, ktoré nie sú západné, liberálne a možno i nedemokratické a napriek tomu sú úspešné“ a ako príklady svojich slov, ale iste i názorov uviedol niekoľko štátov sveta, ktoré nepatria vzorovo k tým demokratickým.

Jeho prejav v letnom tábore strany Fidesz vzbudil medzi európskymi politikmi ohlas, iste podobný Komunistickému manifestu K. Marxa a F. Engelsa. Aj vtedy Európu obchádzalo nebezpečenstvo a tak to súčasní komentátori nazvali Manifest orbánizmu. Nič nové, pretože všetci politici vedia, alebo aspoň vnímajú, že s kapitalizmom a jeho demokratickým paravánom nie je všetko v poriadku. Odchýlka je len v tom, že autor to hovorí ako Maďar a za záujmy štátu, ktorého je predstaviteľom. Ak V. Klaus ako prezident bol označovaný za euroskeptika, ktorý mal výhrady k politike eurokomisariátov, V. Orbán svoj postoj definuje ostrejšie, čo je s ohľadom na ich vekový rozdiel aj prirodzené.

Vynikajúca na jeho posudku liberálnej demokracie je zmienka o tom, že štát má byť založený na hodnote práce. Práca a jej hodnota sú ale najviac rozvrátené a zvrátené reality v dnešnom období fungovania štátov a ich bankových systémov a ten rozvrat naberá isté zvýšené tempo, ktoré začína strašiť (možno znepokojovať) aj slušných a vzdelaných politikov. Na ilustráciu situácie stačí nazrieť na rôzne kúpy a predaje klubových športovcov, kde ich cena (nie hodnota) prekračuje neslýchané výšky v očakávaní majiteľov klubov, že sa im vráti. Spolu s umelcami predstavujú športovci ten priestor, kde ich hodnota ide mimo realitu a je generovaná len ponukou a dopytom ako základnými nástrojmi fungovania obchodnej výmeny. Tie však nemôžu byť jediné, ktoré majú dominanciu nad prácou, tvorivou aktivitou či invenciou. Takto je možné hľadieť aj na hodnoty majetku bohatých a najbohatších ľudí planéty. Všetko je pritom relatívne. Ako sa určuje hodnota ich nehnuteľného majetku? Poloha okien, výhľad, smer vetra, susedstvo s niekým a pod.? Podobne je to i s inými substanciami majetkovej povahy. Vždy ide o hodnotu, ktorú vygenerovali burzoví makléri a opäť v schéme – ponuka-dopyt.

George Soros, známy filantrop a najmä finančník, ktorý zariadil V. Orbánovi nadstavbové vzdelávanie v otázkach liberálneho politického myslenia v Oxforde, dnes, po zoznámení sa s textom jeho prejavu, hovorí, že to bola jeho najhoršia investícia. A Pembroke College, kde si prehlboval vedomosti, žiaľ nedostatočne, ho vymazala zo zoznamu cti. Tieto činy však svedčia o tom, že V. Orbán sa pustil do zápasu s mnohohlavým drakom kapitalizmu v dnešnej podobe. Nájde podporu aj inde, bude pochopený alebo skončí ako nespôsobilý viesť krajinu patriacu do EÚ?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy