Reklama
Reklama

Jak sjednotit Evropu rozbíjenou tu na Východě, tu na Západě

Počet zobrazení: 1771

Čtu teď zase etnologicko-politologickou učebnici Národy na prahu 21. století, a přitom rediguji historický text, který vypráví o tom, jak se sjednocovala a rozdělovala východní Evropa - a jak nad tím obojím přemýšlím, spojuje se mi to v hlavě. Vždycky, když se Západ chce nacpat východní Evropou, rozdrobí ji na menší kousky: prvně to udělal Wilson, když povolil rozdrobit tři východoevropské monarchie, potom Hitler, který rozbil východní Evropu na ještě menší protektoráty, okupační zóny a loutkové státy, a když se po válce země jako ČSR a Jugoslávie zase spojily, po pádu východního bloku je opět pomohly rozdrobit německé služby, tentokrát úkolovány vládnoucí SPD (vím o tom dost od tehdejších aktivních politiků a diplomatů).

Teď ale nastává doba, kdy jako by se obracel bumerang: V důsledku brexitu se chystá další referendum o odtržení Skotska, Sinn Féin plánuje referendum o odtržení Severního Irska a jeho sjednocení s Irskou republikou, a zatímco britský Gibraltar chce do Španělska, Španělé už vzteky nevědí, jak pacifikovat Katalánce, aby se jim neodtrhla Barcelona. V Itálii se v důsledku ilegální migrace znovu budí strany, které požadují zřízení samostatné Padánie (Severní Itálie) a první německý kluk, kterého jsem oslovil během své loňské cesty k Baltu, začal svou zpověď slovy: „Aby sis nemyslel, my jsme tu VÝCHODNÍ Němci – a na rozdíl od šílenců na Rýně tu žádnou severní Afriku nechceme!"

Jako Východoevropan bych se vlastně měl radovat, že se bumerang obrací a že státům, které nás pomáhaly rozdělit a jejichž firmy pět šestin z peněz co u nás vydělají „odklánějí“ na Západ, už taky teče do bot jako kloboučníku Oulíkovi. Ale radost z toho nemám, protože mám Evropu (především pro její kulturu, která je dodnes základem civilizace dnešní epochy) rád, a myslím si, že by se opravdu měla sjednotit: proti ovládání korporacemi, USA, Čínou, ba i některými Rusy, kteří si neuvědomují, že Petěrburk i Moskva leží taky v Evropě. Ale rozhodně ne „sjednotit“ tak, jak to předvádí EU, o níž je už dnes sdostatek jasno, že je to kolaborantská organizace cizích velmocí a korporátů, která je horší, než bývaly RVHP a Varšavská smlouva. Ne náhodou jsou i ekonomicky celosvětově nejúspěšnějšími zeměmi ty evropské země, které v EU nejsou: Island a Švýcarsko. Nové sjednocení Evropy by mělo probíhat po linii Bělehrad – Reykjavík – Bern. Jestli se mě ptáte proč Bělehrad, tak proto, že tam (stejně jako v Reykjavíku, kde znárodnili nadnárodní banky, a v Bernu, kde stáhli přihlášku do EU a odhlasovali zákaz stavby minaretů) dobře vědí jak se postavit impériu. V roce 1948 je tam jeden po otci Chorvat, po matce Slovinec tak sjednotil, že se postavili i proti samotnému Stalinovi – kterého ve válce nikdy nikdo neporazil. A co myslíte? I proti němu těch šest tehdy jednotných jihoslovanských národů s hlavním městem v Bělehradě prosadilo svou, nedalo se!

(Status na FB, 13. 2. 2020)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy