Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Ide skutočne o chaos ?

Počet zobrazení: 2369

V podstate nič nového. Všetko čo sa deje je v rámci programu "Project for New American Century". V časti "Prebudovanie americkej obrany" , hovoria síce o obrane, jasne definujú svoje ciele o určovaní a zabezpečení svojej hegemónie, pochopiteľne pre zabezpečenie demokracie a pochopiteľne podľa svojich predstáv, na celom svete :

“As the 20th century draws to a close, the United States stands as the
world’s most preeminent power. Having led the West to victory in
the Cold War, America faces an opportunity and a challenge: Does
the United States have the vision to build upon the achievement of
past decades? Does the United States have the resolve to shape a
new century favorable to American principles and interests?
“[What we require is] a military that is strong and ready to meet
both present and future challenges; a foreign policy that boldly and
purposefully promotes American principles abroad; and national
leadership that accepts the United States’ global responsibilities.
“Of course, the United States must be prudent in how it exercises its
power. But we cannot safely avoid the responsibilities of global
leadership of the costs that are associated with its exercise. America
has a vital role in maintaining peace and security in Europe, Asia,
and the Middle East. If we shirk our responsibilities, we invite
challenges to our fundamental interests. The history of the 20th
century should have taught us that it is important to shape
circumstances before crises emerge, and to meet threats before they
become dire. The history of the past century should have taught us
to embrace the cause of American leadership.”

Je len logické, že realizácia takejto politiky vedie k novým a novým konfrontáciám. Realita udalostí nám to len potvrdzuje. 

Spojené štáty svojím postavením ako doteraz uznávanej najsilnejšej ekonomickej veľmoci umocňovanej svojou menou, dolárom - ako svetovým platidlom, a mohutnou vojenskou mašinériou si naviac vynucujú medzinárodnú podporu. Svedčia o tom váhavé schvaľovanie ich vojenských operácií či už išlo o Irak, Jugosláviu, kde nakoniec EU ( aspoň niektoré štáty) sa zúčastnili týchto operácií, alebo OSN nakoniec dala aký-taký súhlas. Svedčí to len o ekonomickej závislosti krajín na USA.

To, že ekonomika USA ešte formálne stále ostáva ekonomickou veľmocou číslo 1 vytvára pozícia doláru. Čoraz viac sa hovorí o prechode na inú menu ako svetového platidla. Ekonomika USA svojou zadĺženosťou a nekrytím dolárovej hodnoty je len veľkou ekonomickou bublinou. Iste že prechod na inú menu nie je jednoduchým technickým ani politickým riešením, ale obávam sa, že je tu ďalšie nebezpečenstvo - reakcia USA formou vojenskej intervencie. Myslím, že krajiny, ktorých sa to dotýka, ako Rusko, Čína, India ..., si aj tento aspekt uvedomujú. I keď už došlo k niektorým dohodám o realizácii medzinárodných obchodných transakcií mimo dolár. Nakoniec kandidát na amerického prezidenta Mitt Romney vyslovil to čo si iný len myslia : Rusko ja náš nepriateľ číslo 1. Pred Ruskom varoval aj poradca amerických prezidentov Zbigniew Brzezinsky na konferencii  GLOBSEC, nedávno konanej v Bratislave, ktorý  v rozhovore práve pre Nové Slovo, v čase keď na Slovensku dominoval p. Mečiar, veľmi jasne deklaroval predstavu americkej demokracie. Parafrázujem jeho vyjadrenie : „Dáme vám nejaký priestor a čas a ak to nebude podľa našich predstáv urobíme potrebné opatrenia.“

USA sú krajinou, ktorá vynakladá najvyššie finančné čiastky na zbrojenie zo všetkých krajín na svete. Výška investícií na zbrojenie niekoľkonásobne prevyšuje  čiastku vynakladanú v čase bipolárneho rozdelenia sveta. Pritom nejde len o samotnú výrobu zbraní, ale o vývoj čoraz dokonalejších strojov na zabíjanie.  Takéto zariadenia je pochopiteľne potrebné aj vyskúšať v praxi. Obľúbenou hračkou nositeľa nobelovej ceny za mier, prezidenta Baracka Obamu sa stali bezpilótne lietadlá, používané na likvidáciu osôb podozrivých s terorizmu podľa zoznamu, ktorý sám pán prezident zostavuje.

Neviem a ani mi to nepripadá, že by pôsobenie administratívy USA pripadalo ako chaos. Naopak, pripadá mi to ako premyslené koncepčné pôsobenie v rámci "Projektu pre nové americké storočie". Trápne ale je, že hlavne európsky leadri, Európa s takými bohatými historickými skúsenosťami, úslužne američanom v tomto asistujú.

Je to hazardná politika a vyústenie môže byť katastrofálne.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy