Dušan Jarjabek: Je nám cťou, majstre!

Počet zobrazení: 1044

13. jún 2022, Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto na Vajnorskej a tam koncert slova a hudby pod taktovkou Juraja Sarvaša... 172. Poetický večer pri sviečkach. Úžasný večer, skutočne národného umelca, recitátora, herca, pedagóga, režiséra, ale v prvom rade veľkého Slováka so všetkým, čo k tomuto slovu patrí – Juraja Sarvaša. Bol to nádherný program, ktorý trval viac ako tri hodiny, bola to rapsódia slova a hudby. To, čo dokázal Juraj Sarvaš – niekoľko hodín spamäti recitovať veľkých slovenských básnikov a v takej úžasnej forme – to dnes nedokáže nik. My ostatní sme prišli gratulovať a hlavne poďakovať tomuto ojedinelému bardovi slovenskej kultúry. Samozrejme, nejaká ministerka kultúry nebola, veď načo aj, iba by zavadzala. Ani televízie, ani tá verejnoprávna. A to sa už treba vážne pýtať, prečo? Asi netrafili alebo bola dôležitejšia nejaká relácia o varení alebo nejaká vážna debata ešte vážnejších „osobností" na vážnu celospoločenskú tému: „Prečo rastú stromy do neba?"

Boli tam všetci, čo chceli a mali čo povedať. Bol starosta mestskej časti, bola úžasná Ida Rapaičová, Jožo Šimonovič, skvelá Zuzka Budinská a jej trio „Krajka". Bola pani Schloserová, bola Jurajova dcéra Svetlanka, ale aj Jurajova Evička, bol Igor Timko, bola skvelá klaviristka A. Patkoló a R. Priečinský, rodáci, priatelia a ďalší a ďalší. Bol to koncert slova a hudby, úcty, slávy a radosti s človekom a pre človeka, ktorý už dnes má tie najhodnotnejšie ľudské metále, rešpekt a veľkú úctu. Sála bola natrieskaná a bolo nám všetkým spolu veľmi dobre. No a povedzte, kto to môže dnes povedať? Vďaka, majstre, aj mne bolo cťou.

(Status na FB 14. júna 2022, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984