Reklama
Reklama

Dušan Čaplovič: Poblúdilé ministerstvo

Počet zobrazení: 592

Pred mnohými desaťročiami jedinečný slovenský básnik Miroslav Válek, v dobách, keď bol ministrom kultúry, vyslovil túto skvelú nadčasovú myšlienku: Na kultúru sa nedopláca, dopláca sa na nekultúrnosť. Večná pravda, žiaľ, čoraz viac platí, najmä v tejto dobe chaosu slovenskej politiky vďaka nevydareným figúrkam súčasnej moci. A kultúra je zvlášť citlivá na povrchnosť, nevšímavosť a vyprázdnenú myseľ.

Nekultúrnosti je dnes na našom Slovensku až priveľa, často sa s ňou trápime, aj sporíme. Žiaľ, jej nositeľmi sú predovšetkým nedovzdelaní politici a povrchní hráči súčasnej moci v parlamente a vo vláde, avšak aj na nižších poschodiach správy.

No nadovšetko ju cítiť z rezortu kultúry pod taktovkou usmiatej a povrchnej ministerky.

Máme za sebou takmer dva roky moci, plnej zvratov, chaosu a nezmyselných rozhodnutí, a ak je to polčas rozpadu, tak sa do konca volebného obdobia máme na čo tešiť. Práve rezort kultúry by sa mal správať kultúrne, nadstranícky, bez skrytej nenávisti a s istým „predporozumením“ pri prijímaní rozhodnutí.

Neviem pochopiť hlúpu ignoranciu ministerky a jej úradníkov vo vzťahu k Matici slovenskej, ktorá by pri cielenej a prajnej podpore mohla pozitívne pomáhať pri ochrane kultúrneho hmotného a duchovného dedičstva, pri rozvoji miestnej a regionálnej kultúry.

Sledujeme však pokračujúce škrtenie príspevku štátneho rozpočtu a hlúpe úvahy povrchných hráčov v kultúre o nepotrebnosti Matice. Naopak, iné mimovládne organizácie dostávajú štedré dotácie, a to už nepíšem napríklad o Csemadoku a Ifjú Szívek. Veľkou hanbou je aj „štátny príspevok“ najstaršiemu slovenskému literárnemu časopisu Slovenské pohľady, založenému v roku 1846 Jozefom Miloslavom Hurbanom.

Takto môžu rozhodovať len ľudia so stratou kultúrnej pamäti, či sú na ministerstve alebo na Fonde na podporu umenia (FPU). Aké ministerstvo, taký fond a aký fond, také ministerstvo. Je neprijateľné, ak FPU nepodporil v roku 2022 mnohé hodnotové médiá etablované v slovenskom kultúrnom priestore. Odpísané sú napríklad Literárny týždenník, časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky a Romboid. Je to zúfalé, pani ministerka, páni ministerskí úradníci, a pýtam sa, prečo chcete dokázať, ako sa dopláca na nekultúrnosť.

(Status na FB 18. januára 2022)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy