Reklama
Reklama

Čo americká ekonomika vyžaduje od novozvoleného prezidenta Trumpa: Podľa názoru Josepha Stiglitza

Počet zobrazení: 2493

Trumpovo zarážajúce víťazstvo v  prezidentských voľbách znamená, že príliš veľa Američanov, najmä bielych Američanov-mužov má pocit, že sú odpísaní. Nie je to iba pocit, naozaj sa ocitli niekde pozadu, čomu zodpovedá ich rozhorčenie. Ekonomický systém, ktorý nedokáže obslúžiť veľké časti populácie, je zlyhávajúcim systémom.

Čo s tým bude robiť novozvolený prezident?

V ostatnej tretine storočia boli pravidlá amerického ekonomického systému zmenené tak, že slúžia malej menšine horných, čo poškodzuje celú ekonomiku, obzvlášť 80% dolných. Iróniou Trumpovho zvolenia je, že to bola práve Republikánska strana, ktorá presadzovala extrémnu globalizáciu a stavala sa proti politickým opatreniam, ktoré mohli zmierniť traumy s tým spojené. Lenže Čína a India sú dnes plne integrované do globálnej ekonomiky. Technológia napreduje tak rýchlo, že počet pracovných miest vo výrobe globálne klesá. Ani Trump nedokáže zabezpečiť významný počet dobre platených miest vo výrobe, ak aj privedie pokročilé výroby, tieto potrebujú málo pracovníkov. A ak prinavráti pracovné miesta, budú to málo platené miesta, nie dobre platené miesta ako v päťdesiatych rokoch. Ak chce Trump naozaj riešiť nerovnosť, musí zmeniť pravidlá,, aby slúžili celej spoločosti, a nie iba magnátom, akým je on sám.

Vylepšená infraštruktúra môže zvýšiť výnosy zo súkromného investovania, ktoré tiež zaostávajú. Treba umožniť lepší prístup k financiám pre malé a stredné podniky vrátane tých, ktoré riadia ženy,  čo by  stimulovalo súkromné investície. Daň z emisií (carbon tax) je trojnásobne prospešná. Vyšší rast, keď firmy dokážu postihnúť zvýšené náklady zapríčinené emisiami CO2; čistejšie životné prostredie a výnos, ktorý by pomohol financovať infraštruktúru, čím by sa zúžilo ekonomické delenie Američanov. Keď však vnímame Trumpov postoj odporcu klimatických zmien, nie je pravdepodobné, že by túto výhodu využil. Svet by mohol byť dotlačený k tomu, aby začal zavádzať poplatky na americké produkty, vyrobené tak, že porušujú pravidlá globálnej klimatickej zmeny.

Všezahrňujúci prístup je potrebný na zmenu distribúcie príjmov v Amerike, ktorá je jednou z najhorších spomedzi vyspelých ekonomík. Trump síce sľúbil zvýšiť minimálnu mzdu, ale  je málo pravdepodobné, že by sa odhodlal na ďalšie kritické zmeny, ako posilnenie práv pracujúcich pri kolektívnom vyjednávaní či obmedzenie kompenzácií a financovania výkonných riaditeľov. Reforma musí pokročiť, aby obmedzila škody, ktoré spôsobuje finančný sektor, a zabezpečila, že tento sektor bude náležite slúžiť spoločnosti. Rada ekonomických poradcov prezidenta Obamu v apríli zverejnila inštrukciu, podľa ktorej v mnohých sektoroch trhu narastá koncentrácia. To znamená menej súťaže a vyššie ceny, ako aj cestu k nižším reálnym príjmom, resp. ide o znižovanie miezd. Americký represívny daňový systém podporuje nerovnosť, pretože pomáha bohatým, lenže ľudia nebohatnú, takže sa musí reformovať. Cieľom by evidentne malo byť zrušenie špeciálneho zaobchádzania, pokiaľ ide o zisky z kapitálu a dividendy. Ďalej treba zabezpečiť, aby korporácie platili dane, napríklad tak,  že sa daň zníži pre tie, ktoré investujú a vytvárajú pracovné miesta v Amerike a zvýši sa pre tie, ktoré tak nečinia. Trumpova snaha presvedčiť, že z reforiem budú mať prospech obyčajní Američania nie je hodnoverná, Republikáni spravidla zavádzajú dane, ktoré zvýhodnujú bohatých. Pravdepodobne sa mu nepodarí ani zvýšiť rovnosť príležitostí. Zavedenie predškolského vzdelávania pre všetkých a viac investícií do verejných  škôl má zásadný význam, ak sa USA nemajú stať neofeudálnou krajinou, v ktorej sa výhody a nevýhody prenášajú z jednej generácie na druhú. Lenže o tomto Trump nepovedal ani slovo.

Obnovenie prosperity vyžaduje opatrenia, ktoré rozširujú dostupnosť adekvátneho bývania a zdravotnej starostlivosti, bezpečný dôchodok s troškou dôstojnosti, aby každý Američan bez ohľadu na rodinné bohatstvo mohol dosiahnuť vyššie vzdelanie zodpovedajúce jeho schopnostiam a záujmom. Lenže ako pozorujem Trumpa, realitný magát, ktorý podporuje masívnu výstavbu bytov, pričom viac ziskov z toho budú mať developeri ako on sám, prisľúbil zrušenie Obamovho zákona o potrebnej starostlivosti, čo ponechá milióny Američanov bez zdravotného poistenia. Problémy nespokojných desaťročia ponižovaných Američanov sa nedajú vyriešiť rýchlo ani bežnými prostriedkami. Je nepravdepodobné, že by Republikáni mali efektívnu stratégiu a nekonvenčné riešenia. Veľa sa zmenilo odvtedy, čo prezident Reagan začal vyprázdňovať stretnú triedu a benefity z rastu presmeroval na najbohatších, politika USA  a inštitúcie nestačili držať krok. Či už ide o úlohu žien v pracovnom procese, rozširovanie internetu alebo narastanie kultúrnej diverzity,  Amerika 21. storočia sa zásadne líši od Ameriky osemdesiatych rokov.

Ak Trump naozaj chce pomôcť odpísaným, musí ísť nad rámec ideologických bitiek minuloti. Naznačil som agendu, ktorá nie je výlučne ekonomická: je to o formovaní dynamickej, otvorenej a spravodlivej spoločnosti, ktorá naplní sľubované americké hodnoty. Do určitej miery je to zlučiteľné s prísľubmi Trumpovej kampane, v mnohých  prípadoch však je ich opakom. Moja (Stiglitzova) zahmlená krištáľová guľa ukazuje prepisovanie pravidiel, ale nevidím korekciu závažných chýb Reaganovej revolúcie,  míľnik na nemorálnej a nechutnej ceste k veľkému počtu odpísaných. Ba čo viac, nové pravidlá situáciu ešte zhoršia, dokonca vylúčia ešte viac ľudí z amerického sna.

© Project Syndicate                                                                                 LADISLAV HOHOŠ

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy