Reklama
Reklama

Braňo Ondruš: Teraz nás musia vidieť!

Počet zobrazení: 961

SZPB má jedno náročné obdobie za sebou a druhé pred sebou. Pandemické obmedzenia okresali činnosť miestnych i regionálnych štruktúr a realizáciu aktivít voči mladým ľuďom takmer úplne znemožnili. A hoci vláda nám dala tak málo peňazí, ako už vyše desaťročie nie, predseda Pavol Sečkár vyzýva oblastné organizácie, aby uvoľnenie opatrení využili na organizovanie tradičných i nových podujatí s účasťou verejnosti.

Po prvý krát v tomto roku sa mohla zísť Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ÚR SZPB). V hodnotení plnení zjazdových uznesení dominujú aktivity voči mladej generácii: „Zakladanie klubov mladých nejde tempom, aké by sme privítali. Čiastočne za túto situáciu môže i to, že školy prakticky rok boli v systéme dištančného vzdelávania.“ Aj aktivity komisií boli negatívne ovplyvnené pandémiou: „Prednášky, súťaže a akcie vyžadujúce osobnú účasť sa v podstate nikde nekonali, alebo iba veľmi obmedzene”.
 

Oslovovať mladých

Pozitívom naopak je rozvoj internetovej komunikácie Zväzu: „Internetová stránka zlepšila podstatne svoj vizuál, je lepšie čitateľná, sú na nej linky na facebook a Bojovníka. Facebook SZPB má veľmi slušnú sledovanosť, predpokladáme, že ju sleduje mladá a stredná generácia.“

Úspechom je vydanie zborníka literárnych a výtvarných prác detí pod názvom Kytica 75 ruží k oslobodeniu a ďalších dvoch zborníkov k témam SNP, aktuálnym sociálno-ekonomickým problémom a vývoju fašizmu po roku 1945 na Slovensku, na ktoré vlani finančne prispelo ministerstvo kultúry.
 

Aj s málom peňazí

Hoci vláda tento rok dramaticky znížila príspevok na činnosť Zväzu, schválený rozpočet umožňuje oblastným výborom realizovať najmä tradičné podujatia. ÚR SZPB rozhodla o znížení prostriedkov na administratívu, aby zostali peniaze na financovanie akcií. Osobitne dôležité je to v nadchádzajúcom období osláv výročia SNP.

Ak sa pandemická situácia nezhorší, musíme sa vrátiť aj do škôl a vôbec medzi mladých. Zväz opäť podal na ministerstvo kultúry niekoľko žiadostí o dotácie na projekty, ktoré majú najmä mladej generácii priblížiť nielen protifašistickú tradíciu, ale aj aktuálne hrozby neofašizmu, neonacizmu, či rasovej neznášanlivosti.

Hoci bez peňazí sa podujatia robia ťažko, preukážme akcieschopnosť a životaschopnosť nášho Zväzu aj v týchto podmienkach. Nech celá spoločnosť vidí, že ako jedno z najväčších združení na Slovensku plníme svoje poslanie, ktoré je aktuálne aj vyše 75 rokov po vojne.

Status na FB, autor je vedúci mediálneho oddelenia SZPB

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy