Reklama
Reklama

Artur Bekmatov: Malá odpoveď na veľkú hlúposť od Richarda Sulíka

Počet zobrazení: 806

Keďže sociálne cítenie má Richard Sulík zhruba na úrovni IQ Romany Tabakovej, tak je zrejme potrebné vysvetliť mu niektoré súvislosti, spojené s jeho hlúpym nápadom rušiť úrady práce.

OD ROKU 2003 SÚ ZRUŠENÉ. TO NEVIETE?

Najprv si Vás, pán Sulík, dovolím upozorniť na fakt, že úrady práce ako také boli zrušené v roku 2003. To ste pôsobili na ministerstve financií a mali by ste o tom bez debaty vedieť.

Zlúčením so sociálnymi odbormi okresných úradov (a prepustením viac ako 1 000 štátnych zamestnancov) vznikli dnešné úrady práce, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY (ÚPSVaR). Ich úlohou preto nie je "len" evidovanie nezamestnaných a hľadanie práce pre nich (to tvorí tak 20% agendy).

Medzi ich úlohy napríklad spadá:

- vyplácanie prídavkov, rodičovského príspevku, náhradného výživného, hmotnej núdze, príspevkov pre zdravotne ťažko postihnutých či pracovníkov kurately; v podstate celá agenda sociálnych dávok;

-  realizácia množstva projektov na zvyšovanie či zmenu kvalifikácie; najnovšie to pomôže viac ako stovke baníkov, ktorí zatvorením baní na Hornej Nitre dnešným dňom prišli o prácu;

- spolupráca s chránenými dielňami a registrovanými sociálnymi podnikmi; vo viac ako 430 sociálnych podnikoch dnes pracuje takmer 3 500 ľudí, ktorí sa kvôli rôznym znevýhodneniam nemôžu uplatniť na otvorenom trhu práce. Nestačí im teda "naťukať portál sprostredkovateľa práce". Príspevky na mzdy týchto zamestnancov a ďalšie náklady idú týmto podnikateľským subjektom zase len od úradu práce.

A takto by som mohol pokračovať ďalej...

ÚPSVaR-y MAJÚ OPODSTANENIE

Suma summarum: ÚPSVaR-y sú základom záchrannej sociálnej siete štátu, ktorá má pomôcť každému, kto sa ocitne na kraji sociálnej priepasti: slobodným matkám, týraným deťom, zdravotne znevýhodneným či ľuďom v preddôchodkovom veku.

Ale aj nezamestnaným. Úrady práce nie sú zbytočné z dôvodu nízkej nezamestnanosti, ako to prekrúca Sulík. Práveže nízku nezamestnanosť máme (aj) vďaka systému ÚPSVaR.

NA ČO MÁ BYŤ ŠTÁT, AK NIE NA POMOC, NA OZDOBU?

Mýlite sa, pán Sulík, ak tvrdíte, že štát nemá ľuďom pomáhať. Práve naopak. Štát tu má byť pre ľudí, nie ľudia pre štát!

Na záver ešte pár otázok, pán Sulík:

Uvedomujete si, že na Slovensku existujú ľudia, ktorí žijú z niekoľkých eur na deň a nie že nemajú prístup k internetu, ale ani k vodovodu či elektrine? Kde si majú títo ľudia "naťukať pracovné ponuky", Vám na čelo? Už ste niekedy – s výnimkou predvolebných mítingov –  ráčili vytiahnuť päty z Bratislavy?

Čo by ste povedali na to, ak by si na oplátku ľudia povedali, že nie je ich úlohou pomáhať štátu, ktorý im nepomáha? A prestali by trebárs platiť dane?

To Vám skutočne tak prekážajú radoví štátni zamestnanci s mizernými tabuľkovými platmi? Kde ste nechali svoj zmysel pre šetrenie v štátnej správe, keď sa rozdávali päťciferné odmeny či zlaté padáky? Alebo keď sa vytvorilo kompletne nové ministerstvo pre Veroniku Remišovú?

MENTALITA PRIMITÍVNEHO KAPITALIZMU 19. STOROČIA

Richard Sulík dnes opätovne potvrdil, že s jeho mentálnym nastavením nemá čo hľadať vo vedení štátu. Primitívny sociálny darwinizmus totiž patrí do minulosti.

Úroveň rozvoja spoločnosti sa totiž nehodnotí na základe toho, kam sa môže dostať najsilnejší jedinec, ale na základe toho, ako vieme pomôcť slabším.

A ak niekto tvrdí, že im nemáme pomáhať, tak túto spoločnosť netlačí vpred, ale späť. Do čias, keď kapitalista narábal s pracujúcim človekom ako s obeživom.

(Status na FB 7. októbra 2021)

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy