Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Ako som čítal Masona.

Počet zobrazení: 3046

Alebo prečo by sa mala SAV zaoberať mojou analýzou a návrhom novej ekonómie?!

 

Článok TU a knihu Paula Masona „Postakapitalizmus“ možno považovať za jednu z mnohých urgentných spoločenských objednávok na vznik novej ekonómie. V tejto objednávke môžeme čítať:

  1. Svet sa zmenil a je potrebné zmeniť aj náš prístup a myslenie k nemu. Marx by povedal priepasť medzi vývojom výrobných síl (technológiou) a výrobnými vzťahmi (ekonómiou) dosiahla dno a tak je načase spraviť revolučný krok. Masom: „nahrazení kapitalismu postkapitalismem bude zrychleno externími šoky„.

  2. „informace ochromují schopnost trhu utvářet správně ceny.“ Súčasná ekonómia založená na fyzickej práci a vlastníctve fyzických výrobných síl nielen "uvoľnila vzťah medzi prácou a mzdou" (odmenou) čo je zdrojom dovršenia absurdného protirečenia medzi chudobou a bohatstvom ale predovšetkým stratila schopnosť rozumne hospodáriť s fyzickým a duševným potenciálom zeme i spoločnosti. Spreneverila sa svojej pôvodine °°hospodáreniu v domácnosti – spoločnosti°°. Krize z roku 2008 zlikvidovala 13 procent globální výroby a 20 procent globálního obchodu. Globální růst začal být negativní“.

  3. Živelne vznikajúce ekonomické bunky rozožierajú súčasný ekonomický systém zvnútra paralelní měny, časové banky, družstva a prostory řízené samosprávou“, a to nehovoriac o medzinárodných aktivitách (BRICS, Južná Amerika, ďaleký východ) proti MMF a SB ako „mozgovým centrám“ súčasných ekonomických procesov. K tomuto „ekonomickému terorizmu“ treba priradiť i terorizmus fyzický a utečeneckú inváziu (nové sťahovanie národov). „Profese ekonomů si toho skoro vůbec nepovšimla“. Celá ťarcha plynúca z týchto procesov je na pleciach politikov ktorí sú pri tom bezmocní.

  4. Ekonomické informácie na základe ktorých sa rozhodujú politici sú absolútne zmätočné! "Něco je rozbitého v logice, kterou používáme k hodnocení nejdůležitějších věcí v moderním světě".

  5. Zmenu nemôžu priniesť politici ani ulica! Politika nie je príčina ale následok ekonómie, ktorú politici i ulica považuje za vedu, v skutočnosti náboženstvo ktoré je „objektívne a nedotknuteľné“. (Je nezmysel aby deti sa snažili prevychovať svojich tútorov). Bude zapotřebí, aby stát vytvořil rámec - přesně tak, jak vytvořil rámec pro práci v továrnách, pro pevnou měnu a pro volný obchod začátkem 19. století. Obsah tejto zmeny sa musí vykryštalizovať v súčinnosti medzi vládou a vedeckou frontou (SAV, akademické pracoviska a pod.), ktorá sa k tejto problematike bude môcť pod patronátom vlády správať absolútne slobodne. Podčiarkujem vedeckou, teda aj s vedeckými metódami kontroly aby sme nedopadli tak ako po °°nežnej°° či v útrobách terorizmu! "A v klíčových momentech (vo feudalizme), i když zprvu váhavě, stát přestal změnám bránit a začal je podporovat.".

  6. Zmenu je potrebné pripravovať v interdisciplinárnom prostredí a nie na ekonomických pracoviskách ktoré sú priam posadnuté a ohlúpené súčasnosťou. Takže jak si máme představit změny, které přicházejí? Jedinou srozumitelnou paralelou, kterou máme k dispozici, je nahrazení feudalismu kapitalismem. A díky práci epidemiologů, genetiků a analytiků dat víme o té změně daleko více, než jsme věděli před 50 lety, kdy se jí zabývaly jen společenské vědy.“

  7. Je potrebné z filozofického hľadiska pochopiť a začať pracovať na tom aby slobodnou sa stala spoločnosť a v nej jedinec a nie naopak, pretože ide o logický nezmysel. Sloboda jedinca či skupiny pred slobodou spoločnosti je demagógia ktorú nám vnucujú ekonomický a iní predátori na úkor ich obetí. "Proč tedy je pro nás tak těžké si představit ekonomickou svobodu?"

  8. "Potřebujeme víc než jen hrst utopických snů a malých horizontálních projektů. Potřebujeme projekt, založený na rozumu, důkazech a testovatelných konstrukcích. A musíme s tím co nejrychleji začít"!!!

  9. "Nesmírně důležitá bude síla imaginace. V informační společnosti není plýtváním žádná myšlenka, debata ani sen"!

Legenda

Bežný text

"Citáty od Masona"

Dôležité podľa autora


 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy